Z cyklu "Moje dwa i pół grosza": Strategiczne konsultacje WJM 2020. Aqua Mazury coraz lepszym pomysłem

pro_publico_bonoWczoraj udałem się na konsultacje społeczne po hasłem „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia”. Rzeczywiście było dużo strategicznych spraw, niektóre były bardzo interesujące, inne trochę mniej, część wzbudziła wątpliwości – jak np. wiatraki. Szkoda, że poza bodajże dwoma giżycczanami, jednym mieszkańcem gminy Giżycko i dwoma radnymi w spotkaniu uczestniczyli w zasadzie sami pracownicy Urzędu Miejskiego i Starostwa. Ale o tym później. Dla mnie najmilszą wieścią było wygłoszone oficjalne i pełne poparcie przez Panią Burmistrz dla projektu „Aqua Mazury”. Przypomnę, że był to jeden z głównych punktów mojego programu wyborczego w 2010 r.

I teraz jestem w małym kłopocie, bo nie wiem, jak w końcu interpretować słowa Jolanty Piotrowskiej, gdy 4 lata temu publicznie oświadczała, że bez względu na to kto zostanie burmistrzem – i tak będzie realizował Jej program. Coraz więcej wskazuje na to, że jest dokładnie odwrotnie. Sztandarowe punkty KWW „Razem Giżycko” padają jeden po drugim, albo nie zostały przez 3 lata nawet tknięte, lub zrealizowane – i trzeba to powiedzieć wprost – w karykaturalnej formie. W sumie to nie powinno być moje zmartwienie – raczej wstydzić się powinni członkowie „Razem”. I to trzeba stawiać jasno i otwarcie, bo wydaje mi się, że co innego mówili ludziom 4 lata temu. Jest jednak coś, co nie pozwala mi przejść obojętnie obok tego zjawiska, bo mam wrażenie, że dzieje się to ze szkodą dla Giżycka. Takie fenomeny jak gwiazdobloki, trybuny na lodowisku czy średnio udana fontanna na cmentarzu nie miały prawa nigdy się zdarzyć. A zdarzyły się – również pomimo publicznych deklaracji, np. że gwiazdobloków nie będzie.
W tej sytuacji można być pełnym obaw o realizację naprawdę dobrego pomysłu – jakim jest „Aqua Mazury” czyli takiego naszego mazurskiego centrum nauki, które może odwiedzić, jak wyliczono – nawet 100 000 osób rocznie. To może być jeden z ważniejszych punktów ograniczenia bezrobocia i szansa dla giżyckiej przedsiębiorczości. Tu pełne poparcie. Szkoda tylko, że jesteśmy 4 lata spóźnieni.

Co do samej strategii: polecam lekturę, choć dokument jest dość obszerny, nie wszystko jednak dotyczy wprost Giżycka. Z opracowaniem można zapoznać się na stronie gizycko.pl, gdzie dostępny jest też formularz do konsultacji. W zasadzie, moim zdaniem dokument jest trochę listą marzeń. Choć jak wiemy, marzenia czasem się spełniają… Realizacja strategii będzie z pewnością krokiem we właściwym kierunku, ale mam wrażenie, że nie rozwiąże naszych wszystkich problemów. A przynajmniej nie na tyle szybko, żeby zdążyło to się stać za życia obecnie żyjących. Moim zdaniem przede wszystkim potrzebujemy całorocznych miejsc pracy. 
Nie możemy oczywiście odżegnywać się od turystyki, i sądzę nawet, że dużo jeszcze można tutaj uczynić, jednak całoroczne miejsca pracy (nawet w turystyce) zdecydowanie poprawiłyby sytuację w Giżycku. Sami autorzy dokumentu wskazują jako jedno z zagrożeń w SWOT silną konkurencję miast spoza WJM (ujemne saldo migracji). Co może zatrzymać ludzi? Moim zdaniem – przede wszystkim praca.

Wracając jednak do samych konsultacji… Nikłe zainteresowanie dyskusją (bo same konsultacje trwają do 10 marca) pokazuje moim zdaniem, że dużo i pilnie musimy w tej kwestii zrobić, bo pole to było w ostatnich latach mocno zaniedbane. Część z mieszkańców z pewnością nie wierzy w skuteczność tej formy dyskusji i być może nie widzi swojej roli w tym procesie; część ma ważniejsze problemy na głowie, a część w ogóle nie wiedziała o spotkaniu lub nie miała świadomości wagi konsultacji dla przyszłości WJM. To z pewnością temat do dalszej intensywnej pracy. Mam nadzieję, że niebawem na obradach Rady pojawi się projekt uchwały w tej sprawie. Przypomnę, że zbliżamy się do rocznicy złożenia przeze mnie mojego projektu. W takim tempie, to może zabraknąć i kolejnej kadencji, aby zaszczepić w giżycczanach zainteresowanie sprawami swojego miasta.

I na koniec moje bardzo subiektywne spostrzeżenie. Nie interesuję się szczególnie tenisem i nie potrafię tak od razu i bez sprawdzenia stwierdzić z pełnym przekonaniem, ale przez długi czas spotkania miałem wrażenie, że właśnie musiał odbywać się jakiś ważny mecz, bo Zastępca Burmistrza skrywał telefon w dłoniach bardzo długo patrząc w ekran. W pewnym momencie jednak nagle jakby bardziej się ożywił, gdy dojrzał, iż przeglądam zawartość swojego smartfona. Chyba polecił nawet to nagrać… 🙂 Panie Pawle… wyjaśnię tę, zdaje się inspirującą Pana kwestię: w telefonie miałem zapisany plik omawianej właśnie Strategii i przeszukiwałem jej treść. Rozumiem, że może mi Pan nie wierzyć na słowo, ale zawsze może Pan zapytać Pana Starostę, któremu nawet pokazywałem fragment dotyczący odnawialnych źródeł energii. Naprawdę szkoda Pańskiego czasu, żeby poświęcał się Pan tropieniu „co robi radny z telefonem”. Jeżeli moje odczucia są trafne – mogę Pana uspokoić. Mecze najbardziej lubię oglądać na stadionie. 😉Czym jest Aqua Mazury

Placówka będzie ośrodkiem naukowo-badawczym oraz edukacyjnym. Na bazie prowadzonej działalności naukowo – badawczej zostanie stworzona ekspozycja stanowiąca atrakcję turystyczną. Podstawowym obszarem zainteresowania Centrum będzie funkcjonowanie środowiska naturalnego w obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego w tym szczególnie istotnych jego elementów tj. ichtiofauny i astakofauny /raki/ . Od pradziejów jeziora stanowią podstawę środowiska przyrodniczego Mazur i są również bardzo ważnym segmentem działalności gospodarczej człowieka. Środowisko naturalne, szczególnie związane z wodą jest wielką szansą dla rozwoju regionu i stawia szczególne wyzwania. Związane jest to z ochroną środowiska naturalnego w powiązaniu z jego wykorzystaniem w działalności gospodarczej człowieka. Centrum będzie stanowiło bazę do działalności naukowo – badawczej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakładu Rybactwa Jeziorowego w Giżycku oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Przedmiotem działalności Instytutu w ramach Aqua Mazur będzie między innymi:
1.Monitorowanie stanu środowiska wodnego.
2.Wdrażanie założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej, w szczególności w zakresie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programu wodno-środowiskowego kraju oraz osiągnięcia dobrego stanu wód i dobrego potencjału.
3.Badania gatunków zagrożonych ichtiofauny i astakofauny oraz prace nad ich restytucją.
4.Badania stanu ichtiofauny jezior mazurskich – współpraca z gospodarstwami rybackimi w zakresie zarybień (wykorzystanie badań do prawidłowego gospodarowania rybackiego).
Ważnym elementem placówki będzie część wystawiennicza, w której zostanie zaprezentowane środowisko naturalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich we wszelkich aspektach: od zobrazowania kształtowania się krajobrazu w pradziejach do przedstawienia obecnie występującej flory i fauny. Szczególną atrakcją tej części będą akwaria, w których w ścisłej współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego zostanie zaprezentowane środowisko naturalne jezior mazurskich. W celu jak najbardziej realistycznego odwzorowania warunków naturalnych niektóre akwaria będą sprawiać wrażenie łączenia się z Jeziorem Niegocin, tak by można było zapoznać się z ekosystemami dna jezior.
Przedmiotem działalności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w ramach Aqua Mazur będzie między innymi:
1.Monitoring stanu środowiska naturalnego.
2.Prace badawcze związane z kształtowaniem krajobrazu.
3.Działalność dydaktyczna Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Nauk o Środowisku.
Elementem tej części placówki będzie ogród botaniczny. Będzie on placówką naukowo-badawczą i jednocześnie bardzo dużą atrakcją turystyczną. Przewiduje się, że zadaniem ogrodu będzie prezentacja gatunków rodzimych Mazur na stanowiskach możliwie wiernie odtwarzających ich naturalne warunki, stworzenie ekspozycji obrazującej zmiany w jeziorach wywołane działalnością człowieka (eutrofizacja), a także prace badawcze nad zdrową żywnością.
Główne funkcje realizowane w ramach centrum to funkcje ośrodka naukowo-badawczego, który wykorzystywać będzie prowadzone działania badawcze do odtwarzania wraz z rybackimi użytkownikami jezior różnorodności i ilości ichtiofauny lokalnych zbiorników wodnych, nowoczesnego ośrodka promującego dziedzictwo naturalne regionu, ogólnopolskiego ośrodka edukacyjnego dla szerokiej grupy beneficjentów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Dwa i pół grosza", aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Z cyklu "Moje dwa i pół grosza": Strategiczne konsultacje WJM 2020. Aqua Mazury coraz lepszym pomysłem

  1. kate pisze:

    Nikt w roku wyborczym nie odważy się zajmować wiatrakami,ale nie łudźmy się ten temat wróci po wyborach,skoro jest chociaż maleńka wzmianka w strategii.Mieszkańcy pokazali swoją nieobecnością,że mają dość tej władzy która niema już nic do zaoferowania,tylko puste obietnice na które niema pieniędzy,żeby je zrealizować.Papier i ucho przyjmie wszystko,ale od tego nie przybędzie miejsc pracy i nie poprawią się finanse miasta i mieszkańców.