XXIII sesja Rady Miejskiej

Po wakacyjnej przerwie wracamy do pracy w samorządzie. W czwartek 23 sierpnia 2012 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Jest też pewna nowość. Tym razem wszystkie komisje (poza rewizyjną) będą obradować na jednym posiedzeniu 21 sierpnia (wtorek) o godz. 16:00 również w sali konferencyjnej.
I to jest bardzo dobre rozwiązanie, o którym dyskutowaliśmy przy pracach nad nowym statutem. Jeżeli dobrze pamiętam, pomysłodawcą był radny J. Sekta, a idea bardzo mi się spodobała, bowiem dotychczas Rada podzielona na 3 części spotykała się trzykrotnie omawiając w zasadzie te same tematy. Często dochodząc do odmiennych wniosków, co być może z tego właśnie powodu, powodowało nieustanne dyskusje na sesji w bardziej złożonych tematach. Podzielenie na trzy posiedzenia zagadnień przedsesyjnych wymagało także obecności pracowników urzędu lub osób zatrudnionych w podległych jednostkach oraz nierzadko burmistrzów na każdym z tych posiedzeń. Sądzę, że obecnie rozwiązanie będzie dużo lepsze. Można przyjąć, że będzie to swoiste pierwsze czytanie projektów uchwał i największy ciężar dyskusji przeniesie się właśnie na posiedzenie komisji. Dotychczasowy stan, moim zdaniem, nieco wypaczał sens podziału na komisje, bowiem każda z nich de facto zajmowała się tymi samymi tematami. Niech Komisja Spraw Społecznych zajmuje się sprawami społecznymi, Komisja Mienia – mieniem, a Komisja Finansów – finansami, a przed sesją niech się spotkają wszystkie i wspólnie przedyskutują zagadnienia sesyjne. To chyba lepszy wariant, a przynajmniej wart sprawdzenia.
Wracając jednak to najbliższej sesji… Wraca temat zatok na ul. Olsztyńskiej oraz sprawa kina i kolejnego etapu modernizacji targowiska a także ul. Gdańskiej. W porządku obrad także sprawa regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie miasta Giżycko oraz aktualizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015 i Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2012-2015.


Do pobrania:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kategoria, Sesje Rady Miejskiej i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „XXIII sesja Rady Miejskiej

  1. kate pisze:

    czy komisje i sesja będą na żywo?