XIX sesja Rady Miejskiej

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 19 kwietnia 2012 r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. W porządku obrad m.in.: zmiany w budżecie (korekta dochodów… a jednak…), wraca również sprawa telewizji TRWAM (do skutku?), ponadto kapieliska, nieruchomości oraz nazwy ulic i… placu.
Konkretnie chodzi o asfaltowy plac z okrągłym klombem przy kanale, tuż za mostem kolejowym w pobliżu siedziby PTTK. Będąc autorem projektu uchwały przedkładam Radzie propozycję nadania mu nazwy im. Andrzeja „Balona” Tarasiewicza.

Od dawna bowiem miałem wątpliwości co do kierunku nazewnictwa ulic i miejsc publicznych, bowiem odniosłem wrażenie, że zbyt wiele negatywnych emocji rodzi się często przy propozycjach o zabarwieniu światopoglądowym czy politycznym. Często wygrywa doraźny interes i wbrew jakiejś części społeczeństwa nazwa jest wprowadzana i obowiązuje. Brakowało mi natomiast choćby symbolicznego upamiętnienia nie np. królów czy prezydentów Polski, którzy nigdy w naszym mieście nawet nie byli, ale po prostu giżycczan, którzy tworzyli historię naszego miasta, mieli wpływ na postawy i życie jego mieszkańców, chadzali tymi samymi ulicami. Nie wiem dlaczego, ale wśród wielu osób moje myśli zawsze biegły w kierunku Andrzeja „Balona” Tarasiewicza, choć go nigdy osobiście nie poznałem. Postrzegałem Go natomiast jako wybitnego fachowca, miłośnika i ambasador Mazur, postać rozpoznawalną nie tylko w Giżycku, ale również w Polsce… Dlatego po konsultacji ze środowiskiem nurkowym oraz rodziną Pana Andrzeja opracowałem niniejszy projekt. Zależało mi, aby w roku jubileuszu zaakcentować pamięć o giżycczanach, których już nie ma wśród nas… a którzy na to niewątpliwie zasługują.

Oto treść uzasadnienia projektu uchwały:

Pan Andrzej Tarasiewicz był znanym nauczycielem, instruktorem i płetwonurkiem, który wyszkolił setki młodych ludzi oraz wprowadził do sztuki nurkowania wiele pomysłów, które weszły na stałe do programów szkolenia w zakresie nurkowania. Był Prezesem i duszą Klubu Płetwonurków „Płetwal” w Giżycku oraz aktywnym działaczem PTTK.
Pan Andrzej Tarasiewicz był niekwestionowanym profesjonalistą i prekursorem nurkowania na Mazurach. Jego cechy charakteru powodowały, że miał wielu przyjaciół na całym świecie, był lubiany i zapamiętany jako bardzo dobry płetwonurek, mający wciąż nowe pomysły. Do swojego zawodu podchodził z pasją, zaangażowaniem i w pełni profesjonalnie. Był autorytetem i swoistym ambasadorem Giżycka.
Pan Andrzej Tarasiewicz był również pomysłodawcą corocznej imprezy „Spływ Twardzieli” skupiającej płetwonurków z całej Polski i promującej jednocześnie region. Obecnie stała się ona memoriałem poświęconym Jego pamięci.
Pan Andrzej Tarasiewicz zginął tragicznie w 1998 r.
Nadanie nazwy miejscu publicznemu w proponowanej lokalizacji tj. w pobliżu ówczesnej siedziby klubu płetwonurków oraz siedziby PTTK należy uznać za zasadne.

Mam nadzieję, że Rada Miejska uzna tę inicjatywę za słuszną. W każdym razie mam pomysł na następne miejsce.

Termin posiedzeń komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 16.04.2012 r., godz. 16.00
 • Komisja Finansów i Gospodarki – 17.04.2012 r., godz.16.00
 • Komisja Mienia Miejskiego – 18.04.2012 r., godz.15.30

Do pobrania:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kategoria, Sesje Rady Miejskiej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

14 odpowiedzi na „XIX sesja Rady Miejskiej

 1. józek pisze:

  Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
  wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona
  zlokalizowana

  Czy rada uzyskała taka zgodę?a jeżeli tak to czy była to zgoda wszystkich właścicieli?

 2. misu pisze:

  a kiedy sprawa dzierżawy Popówki?

 3. enzo pisze:

  i bardzo dobrze, po latach, co zawsze akcentowałem, dochodzę do wniosku, że bardziej dla mnie liczy się przynależność do miejsca i ludzi (dokładnie do Giżycka) niż do jakiejś małoskonretyzowanej „chluby narodowej”

 4. Tadeusz pisze:

  Warto przypomnieć, iż sesje rady są transmitowane na żywo w sieci. A od pewnego czasu także komisje rady. Oczywiście transmisja na stronie gizycko.tv lub http://www.justin.tv/gizyckotv

 5. mieszkaniec pisze:

  Bardzo dobry pomysł. Balon był świetnym gosciem i powinien mieć swój placyk.

 6. EWA pisze:

  Dzierżawa Popówki to projekt nr 3. Panie Wojtku w UM jest dwóch radców, a zatem mogą byc 2 (różne)opinie w tej samej sprawie (jestem tego najlepszym przykładem) .

  • A rzeczywiście! Rano zaparzyłem kawę i zajrzałem do papierowej wersji projektów (dotychczas korzystałem z elektronicznych – a te mają załączniki odrębnie spakowane) i widzę, że chodzi o Popówkę. Nie wiem, ale wcześniej coś mi się ubzdurało, że chodzi o plażę miejską… 😉
   Z mapą jednak nie ma żadnych wątpliwości. Inicjatywa ciekawa… Popytam o szczegóły.

 7. kate pisze:

  jeśli chcecie nazwać coś imieniem „Balona”,warto zapytać o zgodę jego ojca,bo mogą być kłopoty.

 8. józek pisze:

  a może warto rozważyć uchylenie lub przynajmniej poprawienie uchwały z poprzedniego posiedzenia?
  Chodzi mi o uchwałę Nr XVIII/12/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2012 roku
  Osobiście uważając iż uchwała wydana została z naruszeniem prawa powiadomiłem o tym wojewodę i wniosłem o wydanie stosownego rozstrzygnięcia.

  W uchwalonym przez Radę Gminy programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stwierdzić należy, że nie zostały wskazane konkretne gospodarstwa rolnego, które zapewnią miejsce dla zwierząt gospodarskich poprzez wskazanie ich adresu
  Również nie został wypełniony obowiązek zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez brak wskazania miejsca – siedziby lecznicy, która taką pomoc będzie świadczyła.
  Program nie określa także wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposobu wydatkowania tych środków odsyłając jedynie do uchwały budżetowej.
  Zwrócić również należy uwagę, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest uchwalany każdorazowo na dany rok.
  W związku z tym zapisy uchwały powinny wskazywać okres obowiązywania tego programu.
  Ponadto uchwałodawca przekroczył swoje uprawnienia w treści § 6 ust.2 pkt.2,4 i 6
  Brak jest umocowania prawnego do tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.
  Opiekę nad zwierzętami mogą jedynie sprawować zarejestrowane organizacje społeczne posiadające taki zapis w swoim statucie.
  Brak jest umocowania prawnego do sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,wolno i należy to czynić w stosunku do zwierząt umieszczonych w schroniskach,zaś odrobaczanie wolno żyjących kotów jest niecelowe i nieekonomiczne oraz nie powinno być uznawana za opiekę.
  Ponadto uchwałodawca przekroczył swoje uprawnienia w treści § 8 ust.3 poprzez ograniczenie zabiegów sterylizacji i kastracji to jest niezgodne z ustawą która obligatoryjne nakazuje wykonanie tych zabiegów i nie dopuszcza wyjątków.
  Ponadto zdaniem uchwałodawcy przedmiotowy akt wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa , a zatem w sposób przewidziany dla aktów prawa miejscowego.
  W mojej ocenie uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy nie posiada cech właściwych dla aktu prawa miejscowego.
  Nie rozstrzyga bowiem o prawach i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową, lecz jest aktem kierownictwa wewnętrznego, konkretyzującym sposoby działania gminy zmierzające do osiągnięcia celów ustawowych.

  Rozumiem iż p.Czopińska może nie znać się na tych sprawach lecz za co biorą pieniądze prawnicy urzędu.