Ważne informacje ws. śmieci

informacjaJak wiadomo od lipca w naszym mieście nastąpią bardzo istotne zmiany w gospodarce śmieciowej określane często mianem „rewolucji śmieciowej”. Zmieni się bardzo dużo, żeby nie powiedzieć – wszystko. Aby nie było niespodzianek – trzeba powoli do owej rewolucji się przygotowywać. I w tym miejscu należą się słowa uznania i pochwała dla miejskiego serwisu internetowego gizycko.pl, gdzie w sposób syntetyczny zamieszczono bardzo istotne informacje. Pozwolę sobie jednak je nieco rozwinąć…

 1. Sprawdźmy zapisy umowy z dotychczasowym odbiorcą śmieci.
  Jeżeli w umowie figuruje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, to aby uniknąć podwójnego płacenia za śmieci (od lipca) do końca marca powinno się wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz odpadów. Oczywiście jeśli termin wypowiedzenia umowy jest krótszy, mamy więcej czasu na jej rozwiązanie.

  Do pobrania: Wzór wypowiedzenia umowy

 2. Prawdopodobnie do końca kwietnia będziemy musieli złożyć deklarację o wysokości opłaty za śmieci. Niezbędne informacje i wzór deklaracji możemy znaleźć na stronie internetowej Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami

  deklaracja_smieci_mzmgo

 3. Pamiętajmy o stawkach za śmieci: 14 zł od osoby za miesiąc za śmieci zmieszane, 12 zł za śmieci sortowane i 11 zł za śmieci sortowane bez odpadów przeznaczanych na kompost. Każdy może wyliczyć zatem koszty związane z odbiorem śmieci. Taniej nie będzie. Jak szybko wyliczyłem – np. w moim przypadku nowe stawki oznaczają podwyżkę rzędu 100% (dotychczas płaciłem 84,99 zł za kwartał).
 4. Pojemniki:
  • żółte: odpady suche tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe
  • brązowe: odpady mokre tj. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone
  • szare: odpady komunalne niezbierane selektywnie określane jako odpady zmieszane

  Pojemniki ma dostarczyć firma, która wygra przetarg na odbiór śmieci. Mieszkańcy zatem nie będą obciążani kosztami nowych pojemników. Warto jednak zwrócić uwagę, że w Regulaminie mówi się o oznaczeniu pojemników. Możliwa jest zatem sytuacja, że „stare” pojemniki po prostu oznaczymy odpowiednimi kolorami i to również będzie działanie prawidłowe.

  Przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać bezpośrednio do miejsc ich zbierania.

Sprawdźmy zatem zapisy umowy i aby uniknąć niepotrzebnych opłat pamiętajmy o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy w odpowiednim terminie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Ważne informacje ws. śmieci

 1. kate pisze:

  A jak będą traktowane podmioty prowadzące działalność gospodarczą?,czy zawarte umowy będą aktualne nadal,np. z KOMĄ?

  • Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto właściciele ci nie są zobowiązani do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (taki obowiązek spoczywał na właścicielach nieruchomości przed nowelizacją ustawy). Ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować. Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

   Wobec powyższego należy stwierdzić, że właściciel nieruchomości może pozostawić dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych bez rozwiązywania jej, jednakże nie zwalnia go to z obowiązku uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego też, jeżeli gmina zapewni odbieranie wszystkich wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, wówczas nieuzasadnionym wydaje się pozostawienie bez rozwiązania dotychczasowej umowy. Jednakże decyzję w tym zakresie powinien podjąć właściciel nieruchomości.

   Ustawa obliguje gminę po podjęciu uchwał, stanowiących podstawę nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o obowiązkach właścicieli nieruchomości, wynikających z tychże uchwał, a także o terminie wdrożenia nowego systemu. Kampania ta powinna się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby właściciele nieruchomości mieli czas na ewentualne rozwiązanie umów.

   Interpretacja Ministerstwa Środowiska
   —-
   Więcej informacji na stronie Związku: http://www.mzmgo.mazury.pl/

 2. moher! pisze:

  Proszę o bardziej łopatologiczne wytłumaczenie mi dlaczego ???;
  1) – mam jeden kosz na śmieci, który 2 razy w m-cu jest opróżniany i za 3-mis. płacę 54,- zł.
  2) — ten jeden pojemnik jest często tylko w części zapełniony!
  3)— plastykowe pojemniki wyrzucamy do pojemnika,który stoi w widocznym miejscu na naszej ulicy i po zapełnieniu zostaje opróżniony.
  4)—- dotychczasowa umowa z ZUK-iem w zupełności spełnia moje wymogi i zostaję pozbawiony wyrażenia zgody na innego NIEZNANEGO wywoziciela moich śmieci —-co nasuwa myśl >>>nowi wybrani ‚kolesie’ dają w łapę i naszym kosztem wzbogacają się!
  5) —– JAKA???? i GDZIE???? jest pewność że, posegregowane śmieci trafią do FIRMY w naszym regionie, która wg. przepisów zostaną przetworzone?
  6) ——- w jaki sposób giżyckie władze, chcą ściągnąć opłaty od tych już NIELICZNYCH turystów za Ich nieczystości >>><<<myślę, że nie naszym kosztem!
  WSTYD”decydenci”– tfu!! urzędnicy wszystkich opcji !!!–którzy nas mieszkańców zadłużacie i zmuszacie młodzież do opuszczenia pięknego mazurskiego miasteczka, które w latach 60-tych ubiegłego wieku było ‚krainą 1000-ca jezior’, w którym chociażby kilkudniowy pobyt był nobilitacją wśród znajomych!