VI Sesja Rady Miejskiej

W czwartek kolejne obrady

VI
Przewodnicząca Rady zwołuje VI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na 20 stycznia 2011 r., na godz. 16:00. W porządku obrad zaplanowano 21 punktów, z czego 13 dotyczy projektów uchwał.

– podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok dla Miasta Giżycka

– podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

– podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych (Spółdzielniom i Wspólnotom pod usytuowanie śmietników – przyp. W. Iwaszkiewicz)

– podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały (sprostowanie omyłki pisarskiej w nr. działki na ul. Witosa – przyp. W. Iwaszkiewicz)

– podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Z. Gugnowski sp.p. /na archiwum/ – przyp. W. Iwaszkiewicz)

– podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (ul. Mickiewicza – przyp. W. Iwaszkiewicz)

– podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (na rzecz GDDKiA – przyp. W. Iwaszkiewicz)


– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Giżyckiemu (na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – przyp. W. Iwaszkiewicz)

– podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Giżycku (projekt autorstwa radnego R. Błoszko zakładający zmniejszenia wysokości diet na poziomie 30 i 40% – przyp. W. Iwaszkiewicz)

– podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i Rady Miejskiej

– podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości oraz podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie (Mazurskie Centrum Sportów Lodowych oraz boiska Orlik na rzecz MOSiRu – przyp. W. Iwaszkiewicz)

oraz informacje o planach pracy komisji Rady Miejskiej na 2011 r., zapytania radnych do Burmistrza, a także wolne wnioski, komunikaty i informacje.

Jak zwykle „Sesja moim okiem” ukaże się niezwłocznie po obradach. Zapraszam do odwiedzania mojej strony jak też zachęcam do przyjścia na obrady; również do nadsyłania pytań i przedstawiania problemów (patrz dział: KONTAKT). Oczywiście zapewniam anonimowość.

Terminy posiedzeń Komisji:


Komisja Spraw Społecznych – 17.01.2011r. godz. 16.00
Komisja Finansów i Gospodarki – 18.01.2011r. godz.16.00
Komisja Mienia Miejskiego – 19.01.2011r godz. 12.30Wojciech Karol Iwaszkiewicz


Do pobrania:


Projekty uchwał na sesję /20 stycznia 2011 r./ – *.doc
źródło: bip.gizycko.pl


Ten wpis został opublikowany w kategorii Kategoria, Sesje Rady Miejskiej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.