Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…czyli XX sesja moim okiem

Choć w porządku obrad ostatniej sesji trudno znaleźć punkt dotyczący szkolnictwa, nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż był to temat dominujący. Z co najmniej dwóch powodów: Pani Burmistrz udzieliła odpowiedzi na moją interpelację ws. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w miejskich placówkach oświatowych oraz z powodu dość burzliwej dyskusji podczas udzielania odpowiedzi na zapytania radnych w sprawie oświaty. Choć wieści nie są optymistyczne, mnie cieszy, że po raz kolejny zostaje zauważony i podkreślony problem demografii Giżycka. Można by rzec – nareszcie… gdyż kiedy o tym starałem się mówić dwa lata temu odnosiłem wrażenie, że problem był lekceważony. Wówczas wsparcie, otrzymałem jedynie od prof. W. Łukowskiego, który wyraził swoje zdanie w tekście „Forever Young” pisząc: (…)Wreszcie ktoś to powiedział otwartym tekstem: najważniejsza dla Giżycka jest demografia! To być albo nie być. (…).

Dyskusję sprowokowała wypowiedź Pani Burmistrz, w której dało się wyczuć swoistą ucieczkę od odpowiedzi na zadane pytanie radnego M. Bocia, dotyczące narzuconej liczebności klas w gimnazjach. Okazuje się, że klasy te mają liczyć po 35 uczniów (sic!). Pani Burmistrz wyraźnie dawała do zrozumienia, że nie tylko nie jest rolą Rady dyskusja na temat arkuszy organizacyjnych, ale również radni nie posiadają takiej wiedzy jaką posiada burmistrz. Argumenty wydają mi się zupełnie nietrafione: po 1. organem prowadzącym jest gmina (czyli również Rada jako jeden z jej organów), a po 2. w składzie Rady naliczyłem 6 (czyli niemal 30%) osób związanych z oświatą, w tym 4 obecnych lub byłych dyrektorów lub zastępców dyrektorów szkół.
W każdym razie radny J. Kiczyński zauważył jednak, że troska M. Bocia jest nieco spóźniona, bowiem to nie kto inny jak m.in. radny Boć nie miał oporów przed głosowaniem za wydatkami np. na dodatkowe oświetlenie kładki (200.000 zł – przyp. W. Iwaszkiewicz). Przy takiej rozrzutności nie ma zatem co się dziwić, że dzisiaj szuka się oszczędności wszędzie. Pamiętajmy jednak, że nie wszystko, co wydaje się dzisiaj oszczędnością, w dłuższej perspektywie okazuje się opłacalne…, bowiem jak pisał Jan Zamoyski i Andrzej Frycz Modrzewski „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Pozostałe sprawy z sesji. Wybrane informacje Pani Burmistrz:

 • trwają prace projektowe związane z modernizacją placu Targowego (utwardzenie, wiaty)
 • w październiku powinna być ukończona dokumentacja przebudowy przejścia przez tory na ul. Wyzwolenia
 • do końca mają ma być ukończone prace w parku (cmentarzu) na ul. Warszawskiej
 • ekshumowane szczątki zostaną umieszczone w trumienkach (koszt ok. 10.000 zł, wykona je ZAZ) i złożone w ossuarium, które powstanie w miejscu, gdzie stała kiedyś kaplica
 • dość dobrze sprzedały się działki w dzielnicy przemysłowo – składowej

W części dotyczącej zapytań do burmistrza starałem się ustalić, kiedy zostanie wydana monografia naszego miasta, ponieważ rzekomo termin jest zagrożony. Informacja potwierdziła się. Pani Burmistrz poinformowała, że praca nie zostanie wydana na główne obchody. Wymaga jeszcze konsultacji z jednym z autorów (jak udało mi się ustalić, jest ich bodaj 6) i monografia zostanie przekazana do druku w późniejszym, nieznanym dziś terminie.
Ponadto zauważyłem, że w kamienicy na Dąbrowskiego 6 wykuto od frontu otwór na drzwi. Znając problemy z funkcjonowaniem wejścia przez wspólną klatkę schodową do „noclegowni” zapytałem, czy oznacza to, że nareszcie rozdzieli się wejścia wybijając podobny otwór od podwórka. Wydaje się, że nie powinniśmy obawiać się sprzeciwu konserwatora zabytków, skoro wydano zgodę na zmianę elewacji frontowej.

Przypomniałem także, że toaleta na ul. Owsianej, choć wyremontowana, wciąż nie jest oznakowana. A miała być. Rozumiem, że jest jeszcze czas, ale już w przyszłym tygodniu rozpoczynają się obchody jubileuszu naszego miasta. Poprosiłem także o pisemną opinię prawną radcy prawnego ws. legalności funkcjonowania komisji rewizyjnej, ponieważ zarówno z piśmiennictwa jak też orzecznictwa wynika, że w składzie komisji powinni być przedstawiciele wszystkich klubów. A przypomnę, że od marca w komisji nie ma członków 2 klubów. Mam zatem poważne wątpliwości co do legalności podejmowanych działań przez Komisję Rewizyjną. Tym bardziej, że przewodniczący komisji – A. Urbaniak odmówił mi takiego wystąpienia zasłaniając się uzyskaniem opinii ustnej. Informacja ta została jedynie podana do protokołu posiedzenia Komisji. Sprawa wydaje mi się o tyle istotna, że właśnie rozpoczyna się kontrola w CPUiIS.

Radny J. Kiczyński przypomniał zgłaszany przeze mnie problem skrzyżowania ul. Owsianej z ul. Kolejową. Potwierdził, że problem zbyt małej szerokości tego skrzyżowania jest dość uciążliwy. Zastępca Burmistrza poinformował, że tematu jeszcze do końca nie rozpoznał, ale na następnej sesji przekaże ostateczne ustalenia dotyczące poprawy łuków.

Radny C. Piórkowski dopytywał, z kolei o szczegóły współpracy nawiązanej z Afganistanem podczas pobytu Pani Burmistrz w Azji. Na razie odpowiedzi nie było. Ponadto radny Piórkowski zwrócił się z zapytaniem do Pani Przewodniczącej, chcąc ustalić do kogo zostało wysłane stanowisko Rady ws. TV TRWAM. Okazuje się, że do nikogo. Zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej… A tak na marginesie: radna M. Popieluch pytała, dlaczego nie ma w „kablówce” programu „Prosto z Giżycka”. Okazuje się, że wydawca zrezygnował z emisji. Nie chcę podpowiadać mojej koleżance – radnej, ale może jakieś stanowisko Rady zmusiłoby nadawcę do zmiany decyzji… 😉

Sesję zakończył bardzo miły akcent. Jedna z mieszkanek ul. Warszawskiej po przedstawieniu problemu przekazała kwiaty od mieszkańców budynku radnej M. Popieluch za wsparcie w rozwiązaniu ich problemu. Dodatkowo przekazała okazały pierścień w celu wyceny i sprzedaży. Uzyskane środki mają zasilić prowadzone przez stowarzyszenie M. Popieluch hospicjum domowe. Piękny gest.

Następna sesja już w czwartek. I będzie to sesja uroczysta inaugurująca obchody 400-lecia grodu znad Niegocina. A w piątek o 10:30 na placu Piłsudskiego uroczyście powitamy żołnierzy powracających z Afganistanu. Więcej o programie obchodów wkrótce.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kategoria, Sesje Rady Miejskiej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…czyli XX sesja moim okiem

 1. kate pisze:

  czy ten napis na”plaży” to jakaś samowolka,czy nowy pomysł „architekta” miasta???

 2. klekine pisze:

  Ja, ja, Afganistańce jak wiadomo walą dżwiamy i oknamy nad Niegocin, druzjamy naszymy som to trza fundować burmistrzowi – [wymoderowano imię] wczasy u nich za nasze pieniądze. My im wodę z jezior a oni nam islam.