Sprawy ulic i skrzyżowań

Ostatnio dostaję od mieszkańców sporo sygnałów w sprawach dotyczących komunikacji i dróg w naszym mieście. Nie wszystkie ulice są w zarządzie miasta, ale nie ma problemu… Można zapytać także poza miejskimi jednostkami (w zasadzie co za różnica…). Oto korespondencja z Zarządem Dróg Powiatowych ws. kilku dróg w Giżycku.

7 września 2011 r.

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie otrzymałem kilka próśb od mieszkańców Giżycka ws. zbadania sytuacji na skrzyżowaniu ul. Jagiełły i Wodociągowej. Mieszkańcy są zaniepokojeni częstością zdarzeń i występujących tam zagrożeń. Zwracają uwagę, że sytuacje te mają miejsce w pobliżu przedszkola oraz w ciągu drogi do szkoły wielu dzieci.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pomoc w przekazaniu odpowiedzi na postawione mi pytania:
– czy zdiagnozowana jest przyczyna tak dużej liczby zdarzeń?
– czy planowane są zmiany w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu?
– jaki jest okres trwałości projektu dokonanej przebudowy kilka lat temu, polegającej na dobudowaniu prawoskrętu?
– czy planowane są jakieś inne działania? Jeżeli tak, to w jakim terminie?

Ponadto otrzymałem prośbę o interwencję ws. oznakowania ul. Okrzei. Czy znak zakazu postoju ustawiony po stronie północnej jest tam niezbędny? Mieszkańcy proponują urządzenie drogi jednokierunkowej (na wzór 3 Maja) w przypadku konieczności pozostawienia zakazu.

Pozdrawiam,
Wojciech Karol Iwaszkiewicz
radny Rady Miejskiej w Giżycku


20 września 2011 r.

W odpowiedzi na Pana email z dnia 07.09.2011r., Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, iż:
1. Znane jest nam zagadnienie dość dużej wypadkowości na skrzyżowaniu ul. Wodociągowej z ul. Jagiełły. W związku z tym dokonaliśmy na przedmiotowym skrzyżowaniu wspólne oględziny z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Giżycku w wyniku których ustalono, że zachodzi potrzeba zmiany organizacji ruchu, poprzez wprowadzenie na ul. Wodociągowej w miejsce istniejącego oznakowania A-7 „ustąp pierwszeństwa” znaków B-20 „stop” oraz na dojazdach do skrzyżowania znaków A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką T-14 „wypadki”. Niniejsze zmiany winny przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w przedmiotowym miejscu.
Termin realizacji zmian: do dnia 21.10.2011r.
2. Okres trwałości projektu przebudowy dokonanej na ul. Wodociągowej upływa we wrześniu 2012r.
3. Docelowo skrzyżowanie ma być przebudowane na rondo, termin realizacji inwestycji uzależniony jest od możliwości pozyskania środków na ten cel oraz po wcześniejszych wspólnych ustaleniach Zarządu Powiatu z Burmistrzem Miasta Giżycko w ramach Porozumienia zawartego w dniu 15 grudnia 2009r. w zakresie utrzymania i przebudowy dróg publicznych powiatowych i gminnych na terenie miasta Giżycko.
4. Istniejąca organizacja ruchu na ul. Okrzei w Giżycku zostanie poddana analizie w konsultacji ze Strażą Miejską oraz Komendą Powiatową Policji w Giżycku.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku
Grzegorz Moszczyński

Bardzo dziękuję za szybkie udzielenie odpowiedzi. W każdym razie nie mogę oprzeć się wrażeniu, że potrzeba jakiejś kompleksowej analizy komunikacji w mieście. Na pewno warto by było pochylić się nad tym problemem, ponieważ jeździ się jakby coraz trudniej. A może to ja się starzeję…

Dość pilnego rozwiązania wymaga także, moim zdaniem, to skrzyżowanie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kategoria. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Sprawy ulic i skrzyżowań

  1. moher! pisze:

    Panie radny! Proszę o interwencję w sprawie usprawnienia wyjazdu z ul.Wilanowskiej na ul.Obwodową! –Tłumaczenie WŁADZY (TFU!!)— mała odległość między rondami,rozbudowa ul.Obwodowej za OSIEM lat >>jest IDIOTYCZNE<< , bo nakłady na zrobienie "MINI'' rond nie są dużo i w szybkim czasie zamortyzują się, a w wielkim stopniu oszczędzą czas i nerwy kierowców na wyjazd w stronę Olsztyna, jak i poniesionych kosztów stłuczek.
    —- Dlaczego nie myślicie o dodatkowym moście na kanale Łuczańskim ,aby w razie uszkodzenia istniejącego mostu na ul.Obwodowej —kierowcy jadący z centrum miasta Giżycka do Olsztyna NIE musieli jechać przez Węgorzewo,lub Orzysz?