Składam uwagi do tzw. "Strategii sportu"

stadion_7Długo i z niecierpliwością czekałem na przedstawienie Radzie Miejskiej tzw. Strategii Sportu na lata 2013-2016 i wielokrotnie o tym wspominałem. Roli sportu bowiem nie sposób przecenić, a sama „Strategia” ma być dokumentem długoterminowym. Uważam, że to taki swoisty test kompetencji władzy, gdyż autorem przedstawionego projektu jest Pani Burmistrz. Niestety dokument okazał się dalece niesatysfakcjonujący nie tylko dla mnie, ale wiele uwag mieli również inni radni – co może wydać się nieco zaskakujące – również z klubu „Razem”. W takiej sytuacji wydaje się oczywistym, że owa „Strategia Sportu” obróci się w pył i kurz, a test kompetencji raczej został oblany z hukiem. Właśnie na ręce Pani Przewodniczącej złożyłem uwagi do przedstawionego dokumentu, bo wiele rzeczy jest po prostu nie do zaakceptowania. Czy trzeba np. zaprowadzić kogoś za rękę, aby pokazać jak wyglądają boiska czy bieżnia na naszym stadionie, albo do czego służy całoroczne kryte lodowisko? 😉

Poniżej tekst złożonych uwag. Ze względu na podnoszenie wielu słusznych kwestii przez samych mieszkańców i radnych, pominąłem te, które by się powielały.

Pani
Małgorzata Czopińska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Giżycku

W nawiązaniu do ustaleń z XXXIII sesji Rady Miejskiej z 23 maja 2013 r. niniejszym przekazuję uwagi do projektu Programu Rozwoju Sportu Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2013 – 2016.

 1. Brak analizy wykonania strategii za lata 2006-2012 i przedstawienia wniosków. W mojej ocenie analiza wykonania powinna być zawarta we wstępnej części strategii na lata 2013-2016 jako element scalający oba dokumenty.
 2. Projekt strategii na lata 2013-2016 posiada wiele wewnętrznych sprzeczności np.
  • z analizy popularności poszczególnych dyscyplin wynika, że najliczniej uprawianą jest piłka nożna (str. 11, 12); strategia nie przewiduje jednak inwestycji w infrastrukturę piłkarską
  • pomimo posiadania całorocznej profesjonalnej tafli do hokeja w dokumencie słowo „hokej” występuje tylko 2 razy; hokej nie jest określony jako dyscyplina wiodąca, mimo iż od wielu miesięcy sekcja hokejowa wynajmuje lodowisko, posiada szerokie zaplecze trenerskie, a uprawia ten sport obecnie ok. 50 osób
  • za jedną z dyscyplin wiodących uznano łyżwiarstwo szybkie (str. 34). W projekcie nie przewidziano jednak budowy toru do łyżwiarstwa szybkiego ani zakupu materacy do short – tracka.
 3. Niezrealizowane i pilne remonty infrastruktury powinny być uwzględnione w pierwszej kolejności (np. remont boisk piłkarskich – tego typu realizacje są możliwe w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro)
 4. Nie przewidziano wykonania żadnego z zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z 2012 r. (w perspektywie do 2016 r.!)
 5. Dokument nie określa sposobu finansowania klubów i stowarzyszeń sportowych, co w mojej ocenie powinno stanowić podstawę tworzenia strategii.
 6. Dokument nie określa szczegółowych ról MOSiR i CPUiIS.
 7. W dokumencie pominięto potencjał, jaki stanowi COS OPO.
 8. Brak doprecyzowania, czy ustalone kryteria wyznaczania dyscyplin wiodących (str. 33) powinny być spełnione łącznie, czy wystarczającym jest spełnienie jednego z nich

Ponadto przekazuję uwagi otrzymane od mieszkańców Giżycka, które uważam za uzasadnione:

Dotyczy: Powołanie nowych klas sportowych w szkołach Gminy Miejskiej Giżycko
Cel 1 Zad.2
– analiza utworzenia przy SP nr 7 i Gimnazjum nr 2 klas o profilu piłka nożna, siatkowa, łyżwiarstwo, taniec sportowy
– powołanie przy SP nr 4 klasy sportowej o rozszerzonym programie wf
Klasy sportowe powinny powstać również przy SP Nr 4:
– o profilu siatkarskim – idealne warunki + instruktorzy siatkówki od kilku lat prowadzący zajęcia (od bodajże trzech lat szkoła stara się o takie klasy)
– o profilu piłka nożna (futsal) – bardzo dobre warunki i duże zainteresowanie uczniów.

brak analizy SWOT (mocne strony: dostępność infrastruktury, dostępność kadry trenerskiej; rozwijający się sektor prywatny w dziedzinie usług sportowo-rekreacyjnych – np kręgielnia, prywatne szkółki piłkarskie, szkółki pływackie, sklepy sportowe; słabe strony: zły stan techniczny obiektów, niewystarczające środki finansowe, ograniczone działania stowarzyszeń/klubów w zakresie promocji sportu; szanse: lokalizacja miasta – potencjał rekreacyjno-turystyczny; możliwość wykorzystania środków finansowych z UE na budowę nowych obiektów sportowych, wprowadzenie systemu zarządzania menadżerskiego w klubach sportowych; zagrożenia: zmniejszenie nakładów na sport, brak systemu pomocy sponsorskiej; niewystarczająca oferta dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym)
– brak wskaźników realizacji celów oraz sposobu monitorowania rezultatów (np. zwiększenie systematycznego udziału mieszkańców w różnych formach aktywności do 60% populacji mieszkańców; zwiększający się udział ludzi starszych w różnych formach aktywności fizycznej o 1 000 osób rocznie; na podstawie badań sondażowych, sprawozdań itp.)
– brak danych dotyczących uczniów szkół ponadgimnazjalnych

POMYSŁY
1) organizacja bądź wsparcie organizacji przez MOSIR imprez
sportowo-rekreacyjnych (np. maraton mazurski, biegi rodzinne, zawody nordic walking, zawody żeglarskie, zawody windsurfingowe, zawody kajakarskie, zawody pływackie, imprezy rowerowe, zawody piłkarskie (Letnia Liga Orlika), liga amatorska siatkówki, koszykówki)

2) wdrożenie programu „otwarte obiekty” – raz w tygodniu promocyjne lub darmowe wejście na basen, lodowisko, darmowe uczestnictwo w organizowanych zajęciach sportowych w obiektach szkolnych i w plenerze lub
lub „rodzinny bilet sportowy” ulga dla grupy osób przy uczestnictwie jednej osoby dorosłej;

3) wzmocnienie funkcji kąpieliska miejskiego (budowa systemu przebieralni, natrysków i toalet);
4) rozważenie powierzenia zarządzania obiektami sportowymi specjalistycznej jednostce lub firmie zarządzającej bądź wzmocnienie kadrowe MOSiRu;

5) prowadzenie polityki kadrowej polegającej na obowiązkowym uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym umiejętności zawodowe w różnych dyscyplinach sportu i zatrudnianiu tylko tych trenerów, którzy ten warunek spełniają;

6) zabezpieczenie rezerwy terenu w planach rozwoju miasta na rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej aktywnym formom wypoczynku; rozbudowa sieci ścieżek marszowych, biegowych, rowerowych, szlaków turystycznych, przystani wioślarsko-kajakowych;

7) rozbudowa, modernizacja osiedlowych placów zabaw (wielofunkcyjne o charakterze sportowym np. mini boiska);

8) podjęcie inicjatyw w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego;

9) promocja określonych umiejętności sportowych i rekreacyjnych (np. pływanie jako umiejętność powszechna);

10) działania promocyjne: organizowanie i wspieranie konkursów promujących aktywność fizyczną; zorganizowanie kampanii edukacyjno-społecznej przeciwko nadużywaniu długoterminowych zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego; zorganizowanie kampanii informacyjnej skierowanej do dzieci i rodziców dotyczącej aktywności fizycznej rodziny (mającej na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu całych rodzin); cykliczne i okolicznościowe wydawanie publikacji promujących tematykę aktywności fizycznej i sportu; uwzględnienie informacji o obiektach sportowych w punktach Informacji Turystycznej, propagowanie i rozpowszechnianie wszelkich form aktywności fizycznej dostosowanych do różnego rodzaju niepełnosprawności; organizacji prelekcji i spotkań ze znanymi sportowcami w szkołach, klubach, świetlicach.

Co znaczy „Po zatwierdzeniu planu modernizacji szosy obwodowej”?
Bo ja tego nie rozumiem. Już od dawna wiadomo że obwodówka nie będzie szła przez stadion. Myślę że wystarczy wysłać w tej sprawie pismo do GDDKIA w Olsztynie by mieć to na piśmie.
Co to znaczy plan? Bo oficjalnie jest koncepcja, po koncepcji powstanie projekt wykonawczo-budowlany(choć jak znam życie przy wyborze formy realizacji inwestycji zaprojektuj-zbuduj przez GDDKiA ta koncepcja może się stać obowiązującym projektem- wtedy geodeci żądzą na budowie). Wiadomo że chodzi o pieniądze. Ja bym usunął ten nieszczęsny zapis.

Ponadto przychylam się do uwag zgłoszonych przez Panią Przewodniczącą i innych radnych na sesji Rady Miejskiej. Mając powyższe na uwadze wnoszę o przekazanie niniejszych uwag autorowi projektu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Dwa i pół grosza", Sport i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

6 odpowiedzi na „Składam uwagi do tzw. "Strategii sportu"

 1. COŚ pisze:

  Proponuję większą współpracę lokalnych mediów z COS-em. Będąc na ich stronie można zauważyć że co rusz przebywa tam jakaś kadra narodowa, a my mieszkańcy nawet o tym nie wiemy. Można byłoby zorganizować przy tej okazji jakiś np. treningi otwarte dla publiczności 🙂
  A tak swoją drogą – proponowałbym na wydeptanych chodnikach ośrodka utworzyć aleję sportową przedstawiającą medalistów olimpijskich którzy szlifowali formę właśnie w Giżycku (a było ich naprawdę dużo).

  • M. pisze:

   Super pomysł

  • COŚ pisze:

   Nie chce mi się grzebać w necie, ale z tego co wiem to w Giżycku trenowali : (znane nazwiska) Jacek Wszoła, Władysław Komar, Władysław Kozakiewicz, Andrzej Supron, Paweł Skrzecz, Agata Wróbel, Zygmunt Smalcerz, Romuald Baszanowski, Krzysztof Kosedowski, Jerzy Rybicki, Andrzej Wroński, Mateusz Kusznierewicz …………

 2. surdut pisze:

  Ta aleja to niezly pomysl 🙂 w wielu polskich miastach sa takie jak np aleja gwiazd siatkowki w malym miasteczku siatkarskim

 3. Lucas COS pisze:

  Swego rodzaju aleja już istnieje – tworzą ją korytarze nowej hali sportowej, gdzie znajdują się zdjęcia sportowców często z ich autografami 🙂

  A tak na poważnie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w niedługim czasie Ośrodek znacząco zmieni swoje oblicze – jeszcze do końca roku zostanie przebudowana większość nawierzchni dróg, chodników i parkingów oraz zostanie zmodernizowanych kilka istniejących obiektów.
  Chciałbym również, aby na terenie COSu powstało pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne z prawdziwego zdarzenia – docelowo 2 gwiazdki wg. FIFA – z bieżnią oraz trybunami – jeśli wszystko pójdzie ok (czyli znajdzie się kasa), to do końca roku będę dysponował gotowym PFU 🙂