Sesja nr 5

Już jutro kolejna sesja

V
Przewodnicząca Rady zwołuje V sesję Rady Miejskiej w Giżycku na 29 grudnia 2010 r., na godz. 16:00. W porządku obrad zaplanowano 14 punktów, z czego 7 dotyczy projektów uchwał. Najważniejszą wydaje się być uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2011 rok (projekt nr 6). Poza sprawą budżetu na przyszły rok przewidziano m.in..

– podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok

– podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Giżycko i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

– podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku

– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2011-2021

– podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/53/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze

– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2011 rok

– podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
oraz zapytania radnych do Burmistrza, a także wolne wnioski, komunikaty i informacje.

Jednakże, jak się wydaje, porządek obrad zostanie poszerzony o kolejne punkty dot. przedstawiciela do składu Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, komisji doraźnej (statutowej) oraz stypendiów sportowych.
Jak zwykle „Sesja moim okiem” ukaże się niezwłocznie po obradach. Zapraszam do odwiedzania mojej strony jak też zachęcam do przyjścia na obrady; również do nadsyłania pytań i przedstawiania problemów (patrz dział: KONTAKT). Zapewniam anonimowość.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz


Do pobrania:
Projekty uchwał na sesję /29 grudnia 2010 r./
źródło: bip.gizycko.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kategoria, Sesje Rady Miejskiej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.