Sesja Nr 4

Już we wtorek kolejna sesja

IV
Przewodnicząca Rady zwołuje IV sesję Rady Miejskiej w Giżycku na 14 grudnia 2010 r., na godz. 16:00. W porządku obrad jest podjęcie uchwał w sprawie składów osobowych 4 komisji oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013.
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały w trakcie oceny merytorycznej wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe prowadzonej przez eksperta Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono konieczność zmiany kryteriów dopuszczających obszar inwestycji do rewitalizacji.
Nie podjęcie uchwały przez Radę Miejską spowoduje odrzucenie wniosków z powodów formalnych.

W porządku obrad znalazły się także zapytania do burmistrza oraz wolne wnioski i komunikaty.
Zachęcam do przyjścia na obrady, jak też do nadsyłania pytań i przedstawiania problemów (patrz dział: KONTAKT). Zapewniam anonimowość.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kategoria, Sesje Rady Miejskiej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.