Sesja moim okiem c.d.

Odsłona druga – okiem radnego

Lokalny Program Rewitalizacji – cz. 1.

=
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko ma służyć koncentracji środków finansowych i efektywności ich wykorzystania w latach 2008 – 2015. Jest dokumentem strategicznym, na podstawie którego, na obszarach kryzysowych będą realizowane zadania inwestycyjne przez Miasto i inne jednostki organizacyjne, jak również inne działania w zakresie, polityki społecznej, wspierania przedsiębiorczości i komunikacji. – czytamy w punkcie (317) na stronie 150 dokumentu.
Dokument z pewnością jest potrzebny. Zawiera 157 stron i niewątpliwie ktoś się mocno napracował, szkoda jednak, że sprawia wrażenie chaotycznego, niedopracowanego i nieaktualnego…

W Programie można wyczytać, że podlega on aktualizacji (kwartalnej i rocznej) oraz że procesy rewitalizacyjne mają charakter dynamiczny, a istotnym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest bieżąca ocena aktualnych potrzeb oraz priorytetów na poziomie Miasta. /8.3, (304) – (307), str. 149/. Strona tytułowa zawiera aktualny zapis Giżycko, grudzień 2010 – czyli z wierzchu wygląda wszystko przyzwoicie… Zajrzyjmy do środka…

Już na 4. stronie czytamy, że (w Mieście Giżycko – przyp. W. Iwaszkiewicz), odnotowuje się niekorzystne trendy społeczne, w tym w szczególności odpływ młodych i wykształconych osób do większych ośrodków miejskich i/lub za granicę oraz pogłębiające się spadek liczby (depopulacja) i dysproporcje w strukturze mieszkańców (starzenie się społeczeństwa). Diagnoza wydaje się trafna, jednak aby się upewnić zajrzyjmy do wypowiedzi Pani Burmistrz z 9 listopada 2010 r. Wypowiedź dość świeża, zatem dane na pewno aktualne i sprawdzone. W artykule pt. „ILU NAS JEST W GIŻYCKU” czytamy:

Drodzy Państwo! Docierają do mnie niepokoje dotyczące giżyckiej sytuacji demograficznej. Podobno młodzież gremialnie ucieka z Giżycka w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnych miejsc do życia. Nie wiem na czym oparte są takie domniemania. (…) Owszem, spada nam liczba ludności, ale wynika to głównie ze słabego przyrostu naturalnego.
Przyrost osób w wieku poprodukcyjnym (…) jest naturalną tendencją, związaną z osiąganiem wieku emerytalnego przez coraz większą liczbę mieszkańców miasta.

Na pierwszy rzut oka widać już pewien dysonans. Zapisy Programu są rozbieżne z treścią artykułu Pani Burmistrz… Ktoś w takim razie się myli.
Poprawmy sobie zatem samopoczucie. Przejdźmy na stronę 6 (p. 12), gdzie czytamy, iż Giżycko jest stolicą powiatu giżyckiego oraz letnią stolicą Warmii i Mazur. Stolicą powiatu na pewno, ale skąd to przeświadczenie dot. regionu w
oficjalnym dokumencie?
W kolejnym punkcie czytamy, iż Giżycko zamieszkuje 29.633 osób (stan na 31 grudnia 2006 roku). Tymczasem we wcześniej cytowanej wypowiedzi Pani Burmistrz można wyczytać, że liczba mieszkańców na 7 października 2010 r. wynosi 29643 osoby… czyli niemal tyle samo, a nawet o 10 osób więcej. Już można się pogubić – spada liczba mieszkańców czy rośnie?

Na stronach 8-9 czytamy, iż zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Giżycka, ochrona dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do Twierdzy uwzględnia m.in.:
(i) Adaptację dla współczesnych potrzeb zespołu XIX-wiecznej Twierdzy wraz z umocnieniami jej przedpola poprzez rewaloryzacje zespołu i stworzenie w nim centrum rekreacji i wypoczynku o znaczeniu ponadlokalnym
. Zapis ten jest zgodny ze STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA TERENU TWIERDZY BOYEN, jednak mając w pamięci jej rozmach (łącznie z odbudową biurowca Zakładów Jajczarsko – Drobiarskich) wydaje się koncepcją wymagającą jednak pewnych poprawek.
Na tejże samej stronie czytamy również, że bezpośrednie powiązanie obszaru śródmieścia z Twierdza Boyen zostanie zrealizowane pasażem pieszo-jezdnym, z budowa przeprawy mostowej nad Kanałem Łuczańskim (i tu także ciekawostka: kanał w dokumencie występuje wielokrotnie. Jako Kanał Łuczański – 11 razy, Łuczyński – 4, a Giżycki – 2).
Natomiast, wracając do samego połączenia, to w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko” (dokument z czerwca 2010 r.) w rozdziale bodajże 5 „Kierunki modernizacji i rozbudowy układu komunikacji” w p. bodajże 2 można wyczytać: Drugim ważnym elementem rozbudowy układu komunikacyjnego miasta będzie wybudowanie przeprawy mostowej nad kanałem Łuczańskim w celu powiązania terenów „Centrum” z Twierdzą Boyen. Most ten będzie obsługiwać ruch pieszo-rowerowy.(cytaty z pamięci, nie mam akurat studium pod ręką). Niby spójne, ale nie ma mowy o żadnym moście drogowym, a o pieszo -rowerowym! Czego potrzebujemy bardziej?

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

CDN niebawem…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kategoria, Sesje Rady Miejskiej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Sesja moim okiem c.d.

  1. Onieta pisze:

    Liczba mieszkańców to statystyka, a powszechnie wiadomo, że młodzi ludzie nie mają tu co ze sobą zrobić. Wyjeżdżają z Giżycka, mieszkają na stancjach w innych miastach i krajach, a meldunek faktycznie mają tutaj, ale mieszkańcami są tylko teoretycznie.