Sesja III /6 grudnia 2010 r./

Powrót do listy


Wybrane fragmenty protokołu III sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 6 grudnia 2010 r.

Radny W. Iwaszkiewicz – parę tygodni temu na tej sali odbyło się spotkanie w sprawie parkingu przy ul. 3 Maja. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych pan Pipiro, komendant Policji oraz zainteresowani przedsiębiorcy. Wówczas pan burmistrz Czacharowski oświadczył, że parking na 3 Maja jest parkingiem gruntowym i wymaga pewnych nakładów – odwodnienia, wyrównania nawierzchni i dopiero po wykonaniu tych prac będzie można mówić, że jest to parking. Natomiast pani burmistrz w Gazecie Giżyckiej mówi że „nie jest to parking”. Tam znajduje się oznakowanie, że jest to parking. Czy jest jakiś pomysł jak rozwiązać problem ul. 3 Maja, ponieważ w dalszym ciągu jest tam takie oznakowanie? Następna rzecz, to sprawa MOPS. Prawdopodobnie istnieją duże dysproporcje w wynagrodzeniach pracowników MOPS, pracowników zatrudnionych przez Miasto. Czy jest już oszacowane, jaką kwotą należałoby zwiększyć fundusz wynagrodzeń ośrodka, żeby zniwelować te dysproporcje. Podwyżki procentowe powodują, że ta przepaść się pogłębia. Obecnie jest tam zatrudnionych 48 osób. Od stycznia MOPS będzie musiał zwiększyć zatrudnienie o dwie osoby i na to będzie musiał wygospodarować pieniądze – nie ma przyznanych. Poinformował, że dwa lata temu pytał rzecznika burmistrza, jak ma się sprawa z choinkami na Placu Piłsudskiego – chodzi o choinki, które są ustawiane na święta. Zaproponował, aby przewidzieć nasadzenie dwóch świerków. Zaproponował zrezygnować z ustawiania świerków i skorzystać z tych świerków, które rosną na trybunie. Jak będzie stawka VAT na wodę od nowego roku. Drożeje również abonament – od odbiorców indywidualnych. Jako rada powinniśmy postanowić, by dopłatę, która jest określona kwotowo nie zmienić na procentową.

Burmistrz Miasta J. Piotrowska – jeśli chodzi o parking na 3 Maja, to najlepiej zwrócić się do mnie z tym pytaniem, dlatego, że jeśli w Gazecie Giżyckiej wypowiedziałam się, że to nie jest parking – wydaje mi się, że nie użyłam takiego sformułowania. Jest to miejsce tymczasowe nie spełniające standardów typowego parkingu. Latem bardzo dobrze spełnia swoją rolę, by rozładować ruch. To na pewno nie jest dobre miejsce, żeby wszyscy tam parkowali. Odbyłam dyskusję ze swoimi pracownikami. Z naszej strony nie ma przeszkód, żeby parkować na ul. 3 Maja. Ale chyba jest to niewykonalne, ze względu na stanowisko Policji.. Proponuję pozostawić to do dalszej dyskusji. Na pewno nie będziemy w tej chwili wykonywać tam parkingu. Jeśli chodzi o MOPS – ewentualna dyskusja na temat funduszu płac MOPS-u jak i innych jednostek samorządowych będzie miała miejsce już wkrótce przy okazji dyskusji o budżecie miasta. Dyskusja na te tematy nie jest odpowiednią formą jeśli chodzi o forum publiczne – każdy pracownik oceniany jest indywidualnie. Zestawianie się z kimś innym, w innej jednostce samorządowej jest niewłaściwe, ponieważ różny jest staż pracy, doświadczenie, wykształcenie, przygotowanie zawodowe i ryzyko zawodowe. To mieści się w kompetencjach burmistrza. Wypowiedziałam się już publicznie, że nie mówię nie, ale musimy poszukać tych pieniędzy. Analizuję to zagadnienie, będę miała odpowiednie wnioski przy dyskusji budżetowej. Jeśli chodzi o choinki, to otrzymywaliśmy je nieodpłatnie. Jestem przeciwna nasadzeniu tam na stałe choinek, dlatego, że Plac Piłsudskiego jest przed gruntowną modernizacją. Wymaga w całości modernizacji. Nasadzenie choinek mogłoby spowodować pewną dezorganizację. Jak będzie opracowana koncepcja – co chcemy na placu i wykonamy to zadanie, to ostatni etap, to jest sadzenie zieleni. To zagadnienie rozstrzygniemy wspólnie w trakcie tej kadencji. Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie, to odpowiedź będzie udzielona przy omawianiu taryf za wodę i ścieki.

Radny W. Iwaszkiewicz
– w sprawie nie występowania ad vocem odniósł się do statutu miasta § 32 – odczytał ten paragraf.

Z-ca Burmistrza Miasta P. Czacharowski – rozważamy możliwość umieszczenia zbiornika retencyjnego pod Placem Piłsudskiego i ze względów technicznych nie będzie możliwe nasadzenie choinek.

Radny W. Iwaszkiewicz – zwrócił się do przewodniczącej, aby na którąś sesję zaprosić wójta gminy Giżycko – jeżeli będą poruszane wspólne interesy z gminą.

Radny W. Iwaszkiewicz – czy jest w mieście miejsce, gdzie samodzielnie można wywozić śnieg.

Z-ca Burmistrza Miasta P. Czacharowski– zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, śnieg jest ściekiem. W związku z tym, że jest to ściek, to nie jest taka oczywista sprawa. Powiedział, że dokładnie na to pytanie odpowie na następnej sesji.

Radny K. Iwaszkiewicz – czy zamówienie jest na bieżąco realizowane i monitorowane.

Z-ca Burmistrza Miasta P. Czacharowski – jest na bieżąco realizowane i monitorowany jest stopień realizacji.

Radny W. Iwaszkiewicz – w grupie M – cena wody ma wzrosnąć o 0,9 zł za m3, to jest prawie 4%. To jest cena netto. O 1 % wzrośnie VAT. Czyli realnie cena wody wzrośnie o więcej niż 4%. W ściekach możemy zwiększyć dopłatę. Zwrócił się do burmistrza miasta, aby przewidziała to w budżecie na następny rok.


Burmistrz Miasta J. Piotrowska
– nie będę za tym, żeby zwiększać dopłatę do ścieków, dlatego, że będzie to dopłata dla wszystkich – również dla tych co im się dobrze powodzi. My dokładnie to analizujemy na przeciętną giżycką rodzinę. My jesteśmy wstanie docierać z indywidualna pomocą poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do tych osób, które są rzeczywiście potrzebujące. Zwiększanie dopłaty do ścieków w budżecie miejskim jest posunięciem nieracjonalnym. Jeżeli będziemy chcieli dopłacać do ścieków i bogatym i biednym, to może się okazać, że zabraknie nam np. na oświetlenie, sprzątanie i inne rzeczy. Dokładnie się zajmujemy się tym tematem, to trwa kilka tygodni, żeby przeanalizować wnikliwie wszystkie koszty z tym związane.

Z-ca Burmistrza Miasta P. Czacharowski – funkcjonowanie dopłat w państwie polskim nie do końca jest zgodne z prawem unijnym. Należy się spodziewać, że mogą być one zakazane.

Burmistrz Miasta J. Piotrowska – niskie ceny za wodę i ścieki w niektórych miastach w kraju też mogą się zmienić, dlatego, że zgodnie z prawem unijnym będziemy musieli wnieść całą amortyzację w koszty przedsiębiorstwa. Bardzo dobrze, że udało nam się w poprzedniej kadencji wprowadzić do przedsiębiorstwa cały majątek oczyszczalni ścieków. Bardzo racjonalnie i ekonomicznie zachowaliśmy się, za co jestem wdzięczna radnym poprzedniej kadencji.

Radny W. Iwaszkiewicz – oprócz VAT-u i podwyżek zaplanowanych przez PWiK rośnie również opłata abonamentowa o 1,07zł. – to jest 13,00 zł w skali roku.


Powrót do listy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *