IX sesja moim okiem – cz. 2

Jednym z ważniejszych wydarzeń sesji był wniosek radnego J. Kiczyńskiego, aby przeprowadzić odrębne głosowanie dla jednej zmiany budżetowej. Konkretnie chodziło o zwiększenie wydatków o 70 000 zł na aktualizację dokumentacji technicznej 2. etapu budowy kładki.
Choć argumentacja radnego wydawała się klarowna, wywołała niemałe zamieszanie. Rozjaśnimy zatem. Uchwała o zmianie budżetu zawiera wiele zmian. Najczęściej większość z nich nie budzi wątpliwości, jednak może się zdarzyć, że jakaś pozycja jest wątpliwa. Bez odrębnego głosowania nad nią radny nie może wyrazić swojego zdania, bowiem uchwała „pakietowa” powoduje, że albo będzie za wszystkim, albo przeciw wszystkiemu. Wyłączenie pod odrębne głosowanie daje możliwość wyrażenia opinii właśnie w tej jednej konkretnej sprawie i nie musi powodować żadnych komplikacji, bowiem nie stanowi to tworzenia nowej uchwały.
Zagadnienie to zostało wcześniej skonsultowane i z kilkoma Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi i z Panią Skarbnik i z Radcą Prawnym. Wniosek: da się!
Długo jednak trzeba było przekonywać innych do racji radnego Kiczyńskiego. Można było odnieść wrażenie, że wniosek ten wzbudził jakiś niepokój czy nieufność. Uparcie starano się przeforsować głosowanie tego wniosku, gdzie w mojej ocenie, jest to zbędne, czy wręcz sprzeczne ze swobodą wykonywania mandatu radnego. Wyobraźmy sobie bowiem, że zostaje złożony wniosek, aby odebrać do końca kadencji możliwość wypowiadania się jakiemuś radnemu i wniosek ten zyskuje poparcie większości. Jednak czy decyzja taka byłaby skuteczna…? Mam wątpliwości… Aby rozwiać wszelkie wahania Pani Przewodnicząca zobowiązała się do uzyskania opinii prawnej. I bardzo dobrze.
W każdym razie Rada przyjęła wszystkie zmiany; również tę w odrębnym głosowaniu. Pozostałe projekty również zostały przyjęte. Zatem Giżycko będzie posiadało m.in. kolejny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i regulamin Ekomariny. Pojawiła się również szansa na zakończenie konfliktu na linii Burmistrz – Żegluga Mazurska, ponieważ Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie ok. 1-metrowego pasa nabrzeża portu. Takie rozwiązanie rzekomo satysfakcjonuje obie strony. „Rzekomo”, ponieważ nie dane było bliżej zapoznać się z projektem i go przeanalizować, gdyż zaktualizowana dokumentacja została dostarczona radnym na sesji… i odbyło się to na wniosek radnego C. Piórkowskiego.

Zapewne zaskoczeniem był… brak pytań do burmistrza. Pani Przewodnicząca ograniczyła się tylko do odczytana mojej interpelacji ws. utrzymania czystości i porządku w mieście, a w zasadzie do uzupełnionej odpowiedzi burmistrza. Rozwój dalszych wypadków będę monitorował.

Pytań nie było. Były komunikaty. W odpowiedzi na apel Pani Burmistrz ws. pomysłu na zagospodarowanie galeonu zaproponowałem urządzenie w nim letniego kina, a za rok miejsca do transmisji Euro 2012. Tak się jakoś złożyło, że dokładnie 4 lata temu wymarzyłem sobie, że Giżycko będzie jednym z centrów pobytowych… Nic z tego nie wyszło, to może choć transmisje na telebimach…


Uważam również, że nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w człowieka. Tak się złożyło, że dwie drużyny z giżyckich szkół uzyskały prawo reprezentowania Polski podczas Finałów Światowych Olimpiady Kreatywności w USA – Knoxville (23-29.05.2011 r.). Oczywiście wyjazd jest bardzo kosztowny i potrzeba zebrać sporo pieniędzy. Dyrektorzy szkół zwrócili się o wsparcie m.in. do radnych. Stwierdziłem, że nie udało się obniżyć diet, to może jest właśnie ta sytuacja, gdy jako radni możemy pokazać, że nie o pieniądze chodziło… Gdyby wszyscy siedzący przy stole obrad, wraz z Panią Burmistrz i Panem Wiceburmistrzem, przeznaczyli choć symboliczne 100 zł, udałoby się sfinansować niemal w całości wyjazd jednego uczestnika.

Gdyby ktoś z Państwa uznał, że cel jest wart wsparcia podaję numery kont:

Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego
11-500 Giżycko
ul. Warszawska 39
04 9343 0005 0013 9595 3000 0010
dopisek „USA”

Rada Rodziców przy SP 4 im. I Dywizji Piechoty
ul. 3 Maja 21
11-500 Giżycko
56 9343 0005 0013 4949 3000 0010
Dopisek „USA”

Więcej na: www.kreatywni.gizycko.edu.pl

Ostatnim wnioskiem była prośba do burmistrza i dyrektora MOSiRu o rozważenie zawierania umów na dzierżawę miejsc cumowania w Ekomarinie na więcej niż rok – np. na 3 lata. Naturalnym jest, że armatorzy – jak każdy przedsiębiorca, chcieliby mieć możliwość planowania prowadzenia swojej działalności na dłużej niż kilka miesięcy.

Kolejna sesja prawdopodobnie za trzy tygodnie. Mam nadzieję, że do tego czasu wyjaśni się ostatecznie sprawa skarg. Do tego tematu w każdym razie powrócę niebawem. Zapraszam.
Zapraszam również na jutrzejsze (sobota, 30 kwietnia) imprezy:
9:00 – otwarcie sezonu motoryzacyjnego na placu Piłsudskiego
18:00 – III Underground Hip-Hop Show w GCK
(o ile dostępne jeszcze są bilety).

hip-hop

wmmc.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kategoria, Sesje Rady Miejskiej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „IX sesja moim okiem – cz. 2

  1. mieszkaniec pisze:

    Odnoszę wrażenie, że wiele rzeczy jeszcze się da zrobić tylko Rada Miasta musi dbać o swoją pozycję w stosunku do burmistrza i nie pozwolić na to co było w poprzedniej kadencji. Rada rządzi – burmistrz wykonuje ….taki powinien być porządek .
    Brawo za głosowanie poprawek do budżetu oddzielnie !