I po sesji…

zuk_smieciDzisiejsza sesja, choć nie zapowiadała się na szczególnie długą, zakończyła się jednak po 21:00. I robiąc tę fotografię (zamieszczoną obok) nie sądziłem, że może mieć ona prawdopodobnie kluczowe znaczenie dla ocalenia czyjejś posady. Ale o tym może nieco później, bo najważniejszym wydarzeniem dzisiejszej sesji wydaje mi się oświadczenie Rady ws. zamiaru zbycia przez Zarząd Powiatu działek przy szpitalu. Oświadczenie mojego współautorstwa zostało przez Radę przyjęte. To bardzo istotny komunikat, jaki moim zdaniem Rada Miejska była zobowiązana wydać.

Rzecz oczywiście rozbija się o diametralnie różne poglądy na te same sprawy różnych samorządów, choć dostrzegam też pewną ewolucję stanowiska Pana Starosty. Mam nadzieję, że nasze intencje zostały właściwie odebrane i teraz będziemy oczekiwać działań przede wszystkim ze strony Pani Burmistrz (wbrew temu, co mówiła na sesji).

Dla zobrazowania sprawy poniżej fragment mojej wypowiedzi z wczorajszego posiedzenia połączonych komisji:

realizacja: gizycko.tv

A poniżej treść dzisiaj przyjętego oświadczenia:

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z 21 sierpnia 2014 r.

Na podstawie par. 15.2.3 Statutu Miasta Giżycka Rada Miejska w Giżycku oświadcza, że negatywnie ocenia zamiar zbycia przez Zarząd Powiatu działek 2-255/13, 2-255/14, 2-255/15, 2-255/16, 2-255/20 położonych w Giżycku przy ul. Wodociągowej. W ocenie Rady zbycie powyższych nieruchomości w obecnej sytuacji jest niekorzystne dla interesów mieszkańców Giżycka i koliduje z potrzebą modernizacji i rozbudowy szpitala w przyszłości, która jest niezbędna ze względu na możliwość likwidacji lub znacznego ograniczenia zakresu usług świadczonych przez giżycki szpital.

Rada Miejska zaleca Burmistrzowi podjęcie działań w celu spowodowania odstąpienia przez Zarząd Powiatu od sprzedaży wyżej wymienionych działek oraz przygotowanie propozycji zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia w przyszłości.
Rada Miejska wnosi również o o niezwłoczne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru.

O pozostałych sprawach tj. kinie 3D w budynku GCK, głosowaniu przeciw własnym projektom oraz o kłopotach na nowym targowisku i dość dziwnym braku odpowiedzi Pani Burmistrz na wiele pytań już wkrótce.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Sesje Rady Miejskiej i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.