Giżyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zgodnie z ustaleniami w tym miejscu będą publikowane informacje nt. GTBS.

13.09.2014 r. Opisane sprawy dotyczą głównie lat ubiegłych i funkcjonowanie poprzednich prezesów GTBS Sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku. Faktem jest, że wezwanie do zapłaty były konsultowane z ówczesnym Prezesem GTBS ale zapewne była tam wyczerpana procedura i zachodziły przesłanki żeby podjąć takie kroki. Jeśli mowa o pracownikach ADMINISTRATORA Sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku (będącego zarządcą nieruchomości), a nie jak Pani pisze Administracji to powinni przekazywać rzetelną i merytoryczną informacje swoim petentom a nie zrzucać odpowiedzialność na kogoś innego i przy okazji umywać rąk w związku ze realizowanymi czynnościami. Jak już wspomniałem wcześniej faktycznie ktoś podejmuje takie decyzje, które dotyczą wielu ludzi w niemiłym kontekście ale konkludując tą część to raczej nie były to bezpodstawne wezwania. Jeśli osoba piszącą ten list czuła się zastraszona to w swoim imieniu jak i w imieniu Spółki, którą również reprezentuje przepraszam i jednocześnie zapraszam na rozmowę jeśli ta Pani ma dalsze wątpliwości w sprawach, które ją nurtują. Myślę, że po rozmowie (na którą jestem przygotowany praktycznie cały czas) mógłbym spróbować rozwiać wątpliwości i obawy. Przyznaję sprawa jest skomplikowana i mówię tu głownie o centralnym ogrzewaniu. Pani pisząca list mówi i podnosi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki powinna wiedzieć, iż prezes działał w ramach swoich kompetencji oraz uważam, że problemy z płatnościami najemców są wynikiem nieterminowych płatności a nie błędnych decyzji Prezesa.

Generalnie rzecz biorą idea TBS-ów bardziej sprawdza się w miastach gdzie ceny nieruchomości są wysokie bo tam faktycznie opłaty są atrakcyjne w stosunku do rynku wynajmu nieruchomości przeznaczonych pod wynajem komercyjny. Poza tym czym większy zasób tym łatwiej, lepiej, taniej i sprawniej można zarządzać i finansować nieruchomości.

Korzystając z okazji muszę wyjaśnić sprawę umownych zobowiązań GTBS-u w zakresie remontów i konserwacji lokali i istniejących w nich instalacji technicznych. GTBS jest zobowiązane do napraw wszelkich awarii i usterek instalacji wody, centralnego ogrzewania, urządzeń elektrycznych itp. Jeżeli te usterki wynikają z normalnego zużycia i nie są zawinione przez najemcę oraz jeżeli najemca nie dokonał samowolnie żadnych zmian w tym zakresie.

Kontynuując wątek płatności to jeśli najemcy, którzy dostali wezwania do zapłaty faktycznie zalegają z opłatami to dlatego otrzymują wezwania. W przypadku długoterminowego zadłużenia sprawy są kierowane do Sądu o zapłatę a w niektórych przypadkach o eksmisję. W roku 2014 na drogę sądową zostało skierowanych pięć spraw. W czterech przypadkach są prawomocne wyroki o zapłatę i eksmisję, jedna sprawa jest w toku.

Jeśli mowa o malowaniu klatek to te prace są zaplanowane na czwarty kwartał bieżącego roku.

Co do parkingu to sprawa wymaga dogłębnej analizy oraz przede wszystkim wiąże się z wydatkowaniem znacznych środków finansowych.

Jacek Stankiewicz (Rada Nadzorcza, Urząd Miejski)

06.06.2014 r. Oto co udało mi się ustalić ws. cen wody:

Pan Prezes Giżyckiego TBS potwierdza, że były skargi mieszkańców w sprawie cen wody i dlatego dokładnie przyjrzał się tej sprawie. Według stanu na dziś sprawa wygląda następująco:

Opłaty za za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków i energię cieplną na potrzeby przygotowania cieplej wody rozliczane są miesięcznie i składają się z następujących elementów:

1. Opłaty za wodę – opłata ustalana jest jako suma zużycia wody określona na podstawie wskazań indywidualnych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ceny wody wynikającej z faktury dostawcy.

2. Opłaty za odprowadzenie ścieków – opłata ustalana jest jako suma zużycia wody określane na podstawie wskazań indywidualnych wodomierzy cieplej i zimnej wody oraz ceny wynikającej z faktury dostawcy.

3. Opłaty za podgrzanie – opłata ustalana jest na podstawie zużycia określanego przez odczyt indywidualnych liczników ciepłej wody – jako iloczyn wskazania poboru wody zarejestrowanego przez indywidualny licznik cieplej wody oraz przeciętnego zapotrzebowania energii cieplnej niezbędnej do ogrzania 1 m3 wody (0,168 GJ/m3) i ceny jednostkowej ustalonej przez PEC Sp. z o. o. w Giżycku.

Ustalenie zasad rozliczania różnic pomiędzy sumą odczytów indywidualnych liczników ciepłej i zimnej wody a odczytami liczników głównych w budynku.

Różnice poboru wody wynikające z sumowania wszystkich liczników indywidualnych ciepłej i zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz różnice kosztów energii cieplnej wykorzystywanej do przygotowania ciepłej wody rozliczane są miesięcznie proporcjonalnie do powierzchni lokalu mieszkalnego. Rozliczeniu podlega suma:

– wartość różnicy pomiędzy odczytami indywidualnych liczników zimnej wody,

– wartość różnicy pomiędzy odczytami indywidualnych liczników ciepłej wody,

– wartość energii cieplnej spożytkowanej na gotowość do wykorzystania ciepłej wody przez jej odbiorców.

Mimo tego, że cena PEC za podanie ciepłej wody na potrzeby budynku jest w miarę stała to cena 1m3 dla poszczególnych lokali jest zmienna i w każdym miesiącu może być różna i zależy od ilości pobranej cieplej wody przez mieszkańców całego bloku. Im mniej pobierają tym cena 1m3 jest wyższa. Przyczyny tej sytuacji są dwie, albo mieszkańcy drastycznie oszczędzają, albo w kilku mieszkaniach zainstalowano bez zgody GTBS bojlery elektryczne i nie pobierają ciepłej wody z instalacji. Takie słuchy dotarły do GTBS i w związku z tym Prezes podjął działania w celu ustalenia stanu faktycznego. Jeżeli to się potwierdzi „regulamin” zostanie zmieniony tak żeby te osoby płaciły za gotowość podania ciepłej wody i w stosunku do tych osób wyciągać będę konsekwencje przewidziane w umowie najmu.

Sprawa jest trochę zawiła ale – jak mi przekazano – jest nadzieja, że niedługo będzie jakoś wyjaśniona. Proszę o sygnały, gdy coś się zmieni.

19.12.2013 r. Na dzisiejszej sesji ponownie poruszyłem temat GTBS, ponieważ nie otrzymałem dotychczas odpowiedzi. Jedyna informacja, jaka padła to oczekiwanie na decyzję rady nadzorczej ws. zatwierdzenia kandydata na prezesa TBS. Nic więcej Państwo Burmistrzowie nie przekazali.
21.11.2013 r. Na dzisiejszej sesji ponownie poruszyłem temat GTBS. Na zadane pytania nie otrzymałem jednak odpowiedzi podczas sesji. Mam otrzymać na piśmie.
25.10.2013 r. Na dzisiejszej sesji ponownie był poruszany temat GTBS. Pani Burmistrz na zadanie pytanie „co słychać w GTBS?” odpowiedziała zdawkowo, że poprawiła się ściągalność opłat. Pan J. Markowski poinformował, że Prezes GTBS wystąpił z wnioskiem o prolongatę spłaty pożyczki w celu sfinansowania przeniesienia wymienników ciepła w budynkach GTBS. Więcej informacji o TBS nie było.
19.09.2013 r. Na dzisiejszej sesji był poruszany temat GTBS i ciągle czekamy na szczegóły. Pani Burmistrz poinformowała, że tematykę analizuje i część spraw jest już opracowana. Generalnie, zdaniem Pani Burmistrz, problemem jest nie tylko duże zadłużenie lokatorów, ale sama idea TBS, która w Giżycku się nie sprawdziła. Jak tylko zapadną jakieś wiążące decyzje – od razu poinformuję.
13.09.2013 r. Po spotkaniu z Panią Burmistrz:

 • radna M. Popieluch szczegółowo przedstawiła wszystkie zagadnienia poruszane na spotkaniu
 • ja skupiłem się na sprawach bardziej strategicznych, przyszłościowych
 • Pani Burmistrz ma bliżej przyjrzeć się sytuacji w GTBS
 • przeniesienie wymiennika ciepła i wymiana ciepłomierzy – potwierdzone
12.09.2013 r. Jutro (13-tego w piątek! 😉 ) wraz z radną M. Popieluch spotykamy się z Panią Burmistrz ws. GTBS.
10.09.2013 r.

Dzisiaj rozmawiałem z Prezesem E. Żelasko, który potwierdził gotowość spotkania się; jednak ze względu na pilny wyjazd będzie to możliwe dopiero na początku października (wtorek lub środa). Prosi o wcześniejsze dostarczenie tematyki spotkania (planowane zagadnienia do poruszenia).
Administrator został ponaglony ws. wymiany okna na klatce i jednego w jednym z mieszkań.
Pan Prezes potwierdził dużą szansę wymiany ciepłomierzy w tym roku i przeniesienie węzła ciepła do budynku Nowowiejska 29, co znacznie ograniczy koszty energii.
Wciąż nie mam żadnej informacji zwrotnej od Pani Burmistrz ws. spotkania (mija tydzień). Zważywszy, że na spotkanie w innej sprawie czekam od 28 czerwca– może to jeszcze trochę potrwać…;) Pani Burmistrz najwyraźniej zapracowana…

04.09.2013 r. Wraz z radną M. Popieluch poprosiliśmy o pilne spotkanie z Panią Burmistrz. Termin nie został jeszcze ustalony (przyszły tydzień?)
04.09.2013 r. Dzisiaj wraz z radną M. Popieluch spotkaliśmy się z Panem Prezesem E. Żelasko. Podstawowe ustalenia ze spotkania:

 • Pan Prezes chętnie się spotka z mieszkańcami, jednak prosi wcześniej o przekazanie zagadnień do omówienia (wykluczony termin: 12-15 września z powodu wyjazdu) – należy pilnie ustalić termin
 • docieplenie stropu w piwnicy powinno zostać poprawione (odkleiło się)
 • jedno okno w ostatniej klatce będzie wymienione na otwierane
 • nie będzie zgody na montaż podzielników ciepła – zostaną zamontowane ciepłomierze (grudzień), ponieważ przystosowana jest do tego instalacja CO
 • pod koniec września odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej, gdzie Pan Prezes będzie wnioskował o zaakceptowanie finansowania wymiany ciepłomierzy
 • do budynku zostanie przeniesiony wymiennik ciepła, co powinno znacznie ograniczyć koszt podgrzania i przesyłu wody
 • Pan Prezes będzie interweniował w Administratorze ws. bezpodstawnych wezwań do zapłaty
 • całkowita spłata kredytu na budynek przy Nowowiejskiej nastąpi pod koniec 2036 r.
 • prace społeczne (odrabianie zaległości) są wykluczone m.in. z powodu BHP
 • na Nowowiejskiej od 01.01.2014 r. powinna być utworzono wspólnota (6 współwłaścicieli)
04.09.2013 r. Pan Jacek Stankiewicz nie mógł przybyć na wczorajsze spotkanie; deklaruje udział w kolejnym. Prosi jednak o wcześniejsze przekazanie zagadnień, aby móc szczegółowo sprawy wyjaśnić.
04.09.2013 r. Skład Rady Nadzorczej:
T. Szmagierewska
J. Stankiewicz
M. Krzywicka

42 odpowiedzi na „Giżyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 1. olina pisze:

  witam.jestem mieszkańcem tbs na ul nowowiejskiej chciałem podziękować panu radnemu za zajęcie się naszą sprawą panu radnemu zebranie podstawowych informacji wystarczył jeden dzień a mi pół roku nie wystarczyło bo pan prezes był nie uchwytny dla zwykłych ludzi mam nadzieje że pan radny doprowadzi sprawę do końca.

  • Pan Prezes Żelasko ubolewa, że nie mógł wszystkich spraw załatwić, ale był chory. Sprawę (sprawy?) TBS oczywiście trzeba jakoś próbować rozwiązać, ale może to być nieco dłuższy proces. Na dzisiaj pilnego rozwiązania wymaga ograniczenie kosztów CO. Trzeba pamiętać, że część opłat nie jest jednak zależna od TBS (np. spłata kredytu stanowi ok. 48% wszystkich opłat, czy opłata za śmieci). W każdym razie TBSy miały być z założenia dla rodzin o średnich dochodach, wyszło, że raczej dla bogaczy, skoro miesięczne opłaty dochodzą do kwot rzędu 800-900 zł…

  • olina pisze:

   tylko czemu za wszystkie zaniedbania i złe decyzje panów i pań prezesów ma płacić zwykły lokator gdzie był nadzór prze te czternaście lat to nie są błędy i zaniedbania z ostatnich lat u nas niestety nikt nie jest rozliczany za złe decyzje !!!!!

 2. agent CBŚ pisze:

  „Dziękujemy” burmistrz Piotrowskiej za dobry nadzór nad GTBS-em, a prezesowi Żelasko życzymy spokojnej emerytury i dziękujemy za ” OWOCNĄ” współpracę. Podejrzewam,że niedługo będą mieli dużo wolnego czasu, będą mogli spokojnie spacerować po KŁADCE, pozdrawiani przez radosnych mieszkańców umierającego miasta.

 3. lol33 pisze:

  Niezłe bagno w tym GTBS-ie .To chyba „dziecko”Burmistrz Piotrowskiej,kolejny gwiazdo-BLOK .GTBS-wspólnotą mieszkaniową !?!,sześciu współwłaścicieli […]
  [wymoderowano fragment wpisu że względu na treść sugerującą działania przestępcze z podaniem nazwisk. Proszę o większą wstrzemięźliwość w tej kwestii, bo nawet jeżeli macie Państwo rację, to szkoda czasu na chodzenie do sądu.

  W. Iwaszkiewicz]

 4. lokatr pisze:

  jakich 6 wspołwłaściceli? czy GTBS sprzedał jakieś mieszkania? na jakiej podstawie?
  i jakie ma to znaczenie dla istniejących aktualnie problemów?

 5. olina pisze:

  pozdrawiam.mam pytanie do pana radnego czy na sesji rady miejskiej był poruszany temat tbs-u czy to już historia?

  • Był poruszany i ciągle czekamy na szczegóły. Pani Burmistrz poinformowała, że tematykę analizuje i część spraw jest już opracowana. Generalnie, zdaniem Pani Burmistrz, problemem jest nie tylko duże zadłużenie lokatorów, ale sama idea TBS, która w Giżycku się nie sprawdziła.
   Jak tylko zapadną jakieś wiążące decyzje – od razu poinformuję.

 6. Ja pisze:

  „Pani Burmistrz … tematykę analizujeę i na pewno jak zwykle wymyśli jakiegos knota albo (…) [wymoderowano fragment wpisu ze względu na niedozwoloną treść – W. Iwaszkiewicz]

 7. K Wlk pisze:

  Panie Wojtku czy p.burmistrz dała panu odp na temat poruszony przez pana na ostatniej sesji.pzdr.

 8. Prezes Zarządu pisze:

  Szanowni Państwo!
  Nigdy nie stosowałem internetowej formy rozmowy- robię to tylko raz: teraz i nigdy więcej.
  Nikt dotychczas nie dyktował mi a na pewno agent CBŚ nie będzie teraz dziękować i mówić, kiedy mam odejść z pracy – sam podejmuję taką decyzję i z dniem 31 grudnia 2013 roku tylko ze względów zdrowotnych rezygnuję z funkcji Prezesa Zarządu GTBS. Gdyby nie to, takiej decyzji bym nie podjął. Życzę agentowi CBŚ dużo zdrowia. Niestety po kolejnej operacji byłbym od początku 2014 roku wyłączony z pracy przez kilka miesięcy i znowu dla olina byłbym nieuchwytny. Uprzejmie przekazuję kilka informacji, w tym dla Radnych:
  1. Akt założycielski Spółki GTBS został podpisany w dniu 19.02.1998 roku przez ówczesnego Burmistrza, Pana Jana Grabowskiego a więc to nie jest „dziecko” Pani Burmistrz.
  2. W połowie lat 90-tych, kiedy Syndyk masy upadłościowej Giżyckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego sprzedał innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w nieruchomości zabudowanej przy ul. Nowowiejskiej 29, to już wtedy z mocy art. 6 ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali powstała Wspólnota Mieszkaniowa. Po zasiedleniu w kwietniu 2000 roku lokali mieszkalnych GTBS, należało formalnie zarejestrować powstałą wcześniej Wspólnotę Mieszkaniową. Czy to źle : lol33 i lokator, że chciałem aby nieruchomość zabudowana przy ul. Nowowiejskiej 29 funkcjonowała zgodnie z przepisami prawa?
  3. W budynku przy ul. Nowowiejskiej 29 spowodowałem:
  • Wybudowanie węzła cieplnego – to powinno być zrobione 13 lat temu na etapie przebudowy hotelu O.H.P. na lokale mieszkalne GTBS. Wybudowanie węzła obniży koszty ciepła dostarczanego do budynku na potrzeby ciepłej wody i centralnego ogrzewania,
  • Wymianę ciepłomierzy mieszkaniowych na nowe – po raz pierwszy po 13 latach,
  • Wymianę okna w klatce schodowej na otwierane. Klatka schodowa przez 13 lat nie miała otwieranego okna.
  4. W budynku GTBS przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 spowodowałem:
  • Wymianę ciepłomierzy mieszkaniowych na nowe po 13 latach,
  • Wybór Wykonawcy wymiany zaworów trójdrogowych i płukania wymienników ciepła dla mieszkań, w których dotychczas nie było to wykonane. Prace te będą wykonane w styczniu 2014 roku.
  Dziękuję Pani Burmistrz za wyrażenie zgody na wykorzystanie części środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży lokalu Spółki, w celu wykonania powyższych zadań.

  5. Przykro mi, że nie wszystko zdążyłem wykonać, ale ze względu na duże zadłużenia w opłatach za wynajmowane lokale, właśnie nie wszystko można zrobić i nie szybko będzie można zrobić. Nie wszystkich najemców stać dziś na opłacenie należności za wynajem lokalu mieszkalnego z przyczyn niezależnych od nich – dotyczy to szczególnie ul. Nowowiejskiej 29. Taka sytuacja to duży problem Spółki ale i osobiste (ośmielam się tak powiedzieć) tragedie tych bezsilnych finansowo ludzi. A może agent CBŚ im pomoże?

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim Państwu – Najemcom lokali i nie tylko im serdeczne życzenia zdrowia, spełnienia marzeń oraz wszelkich pomyślności w Nowym 2014 Roku.

  Z wyrazami szacunku
  Prezes Zarządu GTBS
  Edward Żelasko
  23.12.2013 rok.

  • Bardzo dziękuję za informacje, Panie Prezesie. Dziękuję Panu za pracę na rzecz TBS i życzę powrotu do zdrowia. I oczywiście Wesołych Świąt. Mam nadzieję – wręcz jestem pewny, że wszystko dobrze się ułoży. Pozdrawiam.
   PS. Sprawa z agentem jest dla mnie całkowitym zaskoczeniem… :O
   PS.PS. Wyjaśniła się sprawa „agenta”. Chodziło o autorów wpisów zamieszczonych wyżej. Przepraszam za zamieszanie… 🙂

 9. K WLK pisze:

  Witam czy coś wiadomo na temat wyborów na nowego prezesa GTBS bo jakoś cichosza na BIP miasta giżycka czy coś może jest kryte pzdr. p.WOJTKA I.

 10. Ustaliłem, że prezesem GTBS jest obecnie Pan Stanisław Szepietowski.

 11. mieszkanka pisze:

  Czy ktoś może mi wyjaśnić co z umową dot. wody? Podobno liczniki zostały przeniesione do budynku aby obniżyć koszty a tu dostaję rachunek gdzie podgrzanie 1m wody wynosi prawie 70 zł. Czynsz który wynosi 875 zł i koszty wody przewyższają wynagrodzenia niektórych mieszkańców, nie wspominając o kosztach za gaz, prąd i wodę.
  pozdrawiam

 12. mieszkanka pisze:

  Witam
  Nie wiem dokładnie co zostało wymienione, ale mowa była o wymianach mających na celu obniżenia kosztów za wodę. Zastanawiające jest to, że koszty za wodę co miesiąc są w innej wysokości gdzie w bloku obok koszt jest stały i ustalony z góry, nie tylko w bloku obok ale chyba w całym Giżycku. Czy jest w mieście jakaś wspólnota która w taki dziwny sposób jest rozliczana? Czy umowę można zmodyfikować i podpisać ją tak jak każdą inną?
  Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

 13. Lokatorka z Nowowiejskiej 29. pisze:

  Witam.Strasznie żałuję,iż odkryłam to forum tak późno.Nurtuje mnie wiele pytań,a także zaistniało wiele sytuacji którymi chcę się podzielić.Na początku zwrócę się do byłego Prezesa.Z całym szacunkiem dla Pana,ale należy zauważyć,ze to forum nie ma tematyki medycznej i ciągłe wspominanie o chorobie nie jest adekwatne.Nawiązując także do sprawy związanej z bezpodstawnymi wezwaniami do zapłaty ze strony Administracji.Zarówno pracownicy Administracji,oraz Inspektor do Spraw Windykacji oświadczyli,iż wezwania wysłane zostały na zlecenie byłego już Prezesa TBS. Jako mieszkanka bloku niezalegająca z opłatami poczułam się wręcz zastraszona. Przy temacie byłego Prezesa wspomnę jeszcze o centralnym ogrzewaniu.Zastanawia mnie jakie należy mieć uprawnienia,aby móc zmienić podpisane umowy miedzy najemcą,a TBS?.Umowa jasno określa:
  Zgodnie z Umową Najmu Lokalu mieszkaniowego do obowiązków TBS należy-dokonywanie napraw lokali,napraw i wymiany instalacji oraz elementów wyposażenia technicznego w zakresie „NIE OBCIĄŻAJĄCYM NAJEMCY”,a zwłaszcza naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej i ciepłej wody bez urządzeń odbiorczych.
  W przypadki awarii urządzeń pomiarowych obliczenia zużycia wody lub ciepła przez okres niesprawności urządzenia dokonywane będą ryczałtem wynikającym ze średniego zużycia w okresie ostatnich 6 m-cy.
  Były Prezes nie dostosował się do Umowy która posiada moc prawa i zastosował swoje ustalenia czyli rozliczenie ciepła według metrażu.Po wielu interwencjach zostałam poinformowana,iż były Prezes zrobił tak……..”bo tak chce”.Nie wspomnę już o walce o płatność,ponieważ podczas wizyty u byłego Prezesa poinformowano mnie,iż mam 90zł niedopłaty,a dostałam dokument z niedopłatą w kwocie 326zł i żadne interwencje nie pomogły.Uważam,iż kolejny raz sprawa została załatwiona poza obowiązującymi przepisami.Przychodzi więc pytanie-jakim prawem zezwala się na takie nieprawidłowości?.Wciąż pisze i mówi się o mieszkańcach,o ich niewypłacalności.A dlaczego nie zweryfikujemy nieprawidłowości działania osób zarządzających TBS-em. Nie zalegalizowane liczniki przez 13 lat,opłaty za wodę to jakiś koszmar,zbyt wiele w tym nieścisłości.Mam także pytanie odnośnie odmalowania klatek schodowych.W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się,iż nie zostanie to zrobione ponieważ brak na to funduszy.Powtórzę się,iż w bloku 29 mieszkają także ludzie wypłacalni,którzy liczą na to iż cokolwiek zostanie zrobione.Odmalowanie klatek jest niezbędne.Proszę o interwencję w tej sprawie.Zapytanie mam także odnośnie zorganizowanie parkingu.Czy jest możliwość wykorzystania placu zieleni za blokiem?.Czekam na odpowiedź.

 14. Lokatorka z Nowowiejskiej 29. pisze:

  Witam.Mija kolejny miesiąc.Czy otrzymam odpowiedź na powyższe pytania?.Zbliża się sezon grzewczy,zastanawiam się czy będzie on wyglądał tak jak poprzednie.Czy mamy już szykować po 600 zł na niedopłaty?.Nawet przy konkretnym oszczędzaniu dostaję taką niedopłatę,ponieważ wliczane są ubytki.Co sezon dostarczane są kartki z niedopłatą w tej samej wysokości,bez względu na to czy oszczędzam czy nie.Dotyczy to także oczywiście rozliczeń indywidualnych ciepłomierzy.

 15. Mazur pisze:

  witam pytanko z innej beczki; czy sprawując w przyszłości niedalekiej stanowisko kierownicze w UM Giżycko zamierza pan coś działać w sprawie TBS Giżycko

  • Nie zamierzam uciekać od żadnych problemów. A ten z GTBS wydaje się być szczególnie pilny.
   [na odpowiedź wciąż czekam, a już minęło sporo czasu]

   • Lokatorka z Nowowiejskiej 29. pisze:

    Witam.Proszę nas zrozumieć.Większość spraw dotyczących bloku na ul.Nowowiejskiej mijała się z przepisami prawa.Potrzeba nam kogoś kto będzie w stanie wstawić się za nami.A może potrzeba innych przedsięwzięć,aby sprawdzić rzetelność pracy byłych Prezesów?Przecież to wszystko nawarstwiało się i nawarstwiało w związku z czym nieprawidłowości jest wiele.

 16. Lokatorka z Nowowiejskiej 29. pisze:

  Mija kolejny miesiąc,jeśli się nie mylę-czwarty.Nadal brak odpowiedzi.Skoro nie możemy się cofnąć,to może skupmy się na tym co będzie.Ponawiam temat.Zaczyna się sezon grzewczy.Nawet przy oszczędzaniu mamy ponad 600zł niedopłaty.Dlaczego?.W mieszkaniu chłodno,kaloryfery ledwo ciepłe,a dopłacać trzeba.Czy wszystko jest tak jak powinno?

 17. lokator pisze:

  mam nadzieje, że jak zostanie Pan Burmistrzem to Pana zainteresowanie TBSem się nie skonczy….

 18. Lokatorka pisze:

  Mamy pierwsze zmiany.Miło zobaczyć nadpłatę za centralne ogrzewanie.Oby tak dalej 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *