eInclusion – termin przedłużony do 18 marca!

TERMIN NABORU PRZEDŁUŻONY DO 18 MARCA!


GiżyckoBEZPŁATNY INTERNET I KOMPUTERY
GMINA MIEJSKA GIŻYCKO PROWADZI NABÓR DO PROJEKTU

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko”

BEZPŁATNY INTERNET, KOMPUTERY I SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA
Nabór do 18 MARCA 2011 roku
Urząd Miejski w Giżycku
WWW.GIZYCKO.PL
www.einclusion.gizycko.pl

200 zakwalifikowanych gospodarstw domowych otrzyma sprzęt komputerowy z opieką serwisową i pakietem szkoleń oraz zyska dostęp do Internetu przez okres realizacji projektu do roku 2012 oraz przez 5 lat po jego zakończeniu, dla utrzymania trwałości projektu, czyli do 2017 roku.

Projekt obejmie (kryteria naboru):

 • 120 gospodarstw domowych, spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
 • 50 uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, typowanych we współpracy ze szkołami oraz ośrodkiem pomocy społecznej (zdolni uczniowie w sytuacji materialnej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych),
 • 30 osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, dla których Internet może być jedynym szerszym kontaktem ze światem zewnętrznym.

Warunki udziału w projekcie:

 • Stałe zamieszkanie i zameldowanie na stałe na terenie miasta Giżycka,
 • Brak komputera i dostępu do Internetu.
 • Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł, osobę samotnie gospodarującą – 477 zł (te same kryteria dochodowe uprawniają do otrzymania stypendiów socjalnych). Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł (jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) na osobę w rodzinie.

Termin i miejsce składania zgłoszeń:
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i oświadczeniem o dochodach należy złożyć do 18 marca 2011r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Formularz zgłoszeniowy – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 104.

Formularze dostępne są w Punkcie Informacji Urzędu Miejskiego, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz do pobrania na stronie miasta gizycko.pl (www.einclusion.gizycko.pl) wraz z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

DO POBRANIA:
Regulamin / *.doc lub *.pdf /
Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o dochodach /*.doc lub *.pdf /

Karta oceny (dotyczy komisji rekrutacyjnej powołanej przez burmistrza) *.pdf

Dodatkowe informacje: koordynator projektu Szymon Grabowski tel. 87 7324 140, e-mail: szymon.grabowski@gizycko.pl, UM Giżycko pok. 119 (I piętro, prawe skrzydło budynku).

Udział w projekcie jest bezpłatny!

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
źródło: gizycko.pl


Szanowni Państwo,
jeżeli znacie kogoś, kto spełnia ww. kryteria, poinformujcie Go o projekcie. Udział w nim jest bowiem całkowicie bezpłatny.

Wojciech Iwaszkiewicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kategoria. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „eInclusion – termin przedłużony do 18 marca!

 1. rudy102 pisze:

  W teleexpresie o Giżyckim einclusion od 8minuty 25 sek .

  http://tvp.info/teleexpress/wideo/09032011-1700/3988858